Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är rik en synonym till välmående?

Hur används ordet brottsförekomst?

      1. Karriären fram till nu har till största delen koncentrerats på kartläggning av brottsförekomst i olika delar av landet.
      1. De fann kommunens underlag om brottsförekomst på området i stort som godtagbara skäl för beslutet att tillåta övervakningen.
      1. De statliga myndigheterna Brottsförebyggande rådet och Kriminalvården tillämpar kriminologiska rön i sina studier av olika lagbrott i samhället, och samlar empiriska data av intresse om brottsförekomsten i Sverige, i sin egenskap av statistikansvarig myndighet på området.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Börje

Yngre svensk variant av namnet Birger: vårdare, hjälpare..

Birger

Fornsvenskt namn med betydelsen hjälpare eller vårdare..