/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till byråkratisera

Hur upplevde du uppläsningen av byråkratisera?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till byråkratisera

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet byråkratisera?

  1. Den proposition som Beatrice Ask avser att lägga fram i höst innehåller däremot flera förslag som ytterligare skulle byråkratisera eller fördyra vapeninnehav för legala ändamål.
  2. Det är viktigt att inte än mer komplicera och byråkratisera upphandlingen.
  3. Där finns en medveten ovilja mot att byråkratisera diskussionerna inom gruppen.
  4. Miljöpartiet driver regeringen framför sig för att minska antalet djurförsök genom att byråkratisera tillståndsgivningen.
  5. -Vi behöver inte i onödan byråkratisera på arbetsmarknaden.
  6. -Detta skulle byråkratisera läraryrket och ta tid från undervisningen, säger han.
  7. Har man velat avbyråkratisera gatumusikanter kanske man inte ska byråkratisera gatutiggeri, säger Marika Markovits, direktor för Stadsmissionen.
  8. – Undervisningen akademiseras och byråkratiseras allt mer, kanske till och med deprofessionaliseras.
  9. Hon ansåg att orsaken till Ryska revolutionens misslyckande, och alla andra socialistiska revolutioners misslyckanden var att man inte lyckats förena de tre planen, socialistisk revolution, feministisk revolution och kulturrevolution till en enda revolutionär kraft och därmed inte kunnat uppnå en tillräckligt stor revolutionär potential för att kunna förverkliga socialismen utan att rörelsen tillbakabildas och byråkratiseras.
  10. De alltmer byråkratiserade samurajerna som fortfarande tränade specialiserade sig på duellerande, främst i formen av kenjutsu och iaijutsu (se kendo och iaido) och ninjutsu med flera gamla arter föll mer och mer i glömska.
  11. – Jag ser hur projektet har byråkratiserats och jag tycker inte att årets Open art var den bästa.
  12. Kritiken har bland annat gällt att biståndet totalt sett har skurits ned, men också att det byråkratiserats.
  13. Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna, menar att biståndet under hennes ministertid har byråkratiserats avsevärt, men också att styrningen av det egna departementet har havererat.. Alf Svensson, Kristdemokraterna, tror att hennes svepande kritik av biståndet egentligen grundar sig i uppfattningen att biståndet borde skäras ner.
  14. Under 1700-talet professionaliserades och byråkratiserades de nya nationella arméerna allt mer i Europa, och allteftersom arméledningen började organisera ett militärt kollektivt hushållsystem i fält samtidigt som staten började organisera försörjning för soldathustrur i hemlandet, började kvinnors närvaro i fält förminskas allt kraftigare som det nya hushållsystemet gjorde deras närvaro oberättigad.
  15. I denna användning av begreppet innebär etatism ett samhälle som inte är identiskt med vares sig statskapitalism eller byråkratiserad socialism, men som kännetecknas av vissa klass-och produktionsförhållanden.
  16. Vissa socialister menar att socialismen redan idag invaderar det kapitalistiska samhället och att gigantiska privata företag inom sig har börjat bygga planekonomier, om än i kraftigt förvrängd och byråkratiserad form.
  17. Det visar sig att Lindström är en av väldigt få kompetenta polismän i en vindlande byråkratiserad svensk polis, där kuratorn står relativt ensam i sin kamp för att utföra sitt arbetes plikter.
  18. I senare populära skildringar beskrivs dödsriket som ett strikt byråkratiserat helvete uppbyggt i stort som en spegling av den kejserliga kinesiska staten.
  19. – Jag ser hur projektet har byråkratiserats och jag tycker inte att årets Open art var den bästa.
  20. Kritiken har bland annat gällt att biståndet totalt sett har skurits ned, men också att det byråkratiserats.
  21. Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna, menar att biståndet under hennes ministertid har byråkratiserats avsevärt, men också att styrningen av det egna departementet har havererat.. Alf Svensson, Kristdemokraterna, tror att hennes svepande kritik av biståndet egentligen grundar sig i uppfattningen att biståndet borde skäras ner.
  22. De hade reagerat på fallerade IT-utvecklingsprojekt som är fastlåsta vid orealistiska projektplaner, och lider av allt för byråkratiserande dokumentation istället för uppvisande av resultat, och av allt för detaljerade krav­­speci­fi­ka­tioner och omfattande kontraktskrivande istället för fungerande kommunikation mellan kund och leverantör.
  23. – Jag ser hur projektet har byråkratiserats och jag tycker inte att årets Open art var den bästa.
  24. Kritiken har bland annat gällt att biståndet totalt sett har skurits ned, men också att det byråkratiserats.
  25. Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna, menar att biståndet under hennes ministertid har byråkratiserats avsevärt, men också att styrningen av det egna departementet har havererat.. Alf Svensson, Kristdemokraterna, tror att hennes svepande kritik av biståndet egentligen grundar sig i uppfattningen att biståndet borde skäras ner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ossian
  Keltiskt namn med oviss betydelse.
 • Oskar
  Keltiskt namn som betyder gudaspjut.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs byråkratisera?

verb
aktiv passiv
grundform att byråkratisera att byråkratiseras
nutid byråkratiserar byråkratiseras
dåtid byråkratiserade byråkratiserades
supinum har|hade byråkratiserat har|hade byråkratiserats
imperativ byråkratisera
particip
presens byråkratiserande
perfekt en byråkratiserad
ett byråkratiserat
den|det|de byråkratiserade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2