/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till byte av bostad

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet byte av bostad?

  1. Möjligheten till kommunarrest och att villkora misstänktas byte av bostad och arbete slopades, liksom kravet att denne skall kunna knytas till en viss organisation.
  2. Nämnden ansåg att behovet av annan bostad kunde tillgodoses genom byte av bostad på den öppna marknaden.
  3. Under sin väg mot helande och upprättelse springer de ofta in i nya kränkningar, så kallad sekundärviktimisering, i form av till exempel: allt arbete de själva måste ta itu med, rädsla för att inte bli trodda, nedlåtande attityder hos myndighetspersoner, byte av bostad / bostadsort, söka nytt jobb, installera säkerhetsutrustning, kanske anpassa sig till ett liv i rullstol och leva med rädsla.
  4. Det behövs inte heller längre särskilda skäl vid köp eller byte av bostad om åtgärderna inte är kostnadskrävande.
  5. Sedan EU-kommissionen stämt Sverige inför EG-domstolen ska regeringen diskutera en utvidgning av uppskovet för reavinstskatt vid byte av bostad till att gälla hela EU.
  6. KD kräver nu att ingen skatt betalas vid bytet av bostad och ser gärna att räntan på uppskovet ska kunna betalas längre fram.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-25

 • David
  Hebreiskt namn med betydelsen älskad.
 • Salomon
  Grekisk variant av det hebreiska namnet Salomo med betydelsen välgång eller frid.
 • Besläktade namn: Davida

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2