<
Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Synonymer till byte av bostad

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet byte av bostad?

 1. Möjligheten till kommunarrest och att villkora misstänktas byte av bostad och arbete slopades, liksom kravet att denne skall kunna knytas till en viss organisation.

  Nämnden ansåg att behovet av annan bostad kunde tillgodoses genom byte av bostad på den öppna marknaden.

  Under sin väg mot helande och upprättelse springer de ofta in i nya kränkningar, så kallad sekundärviktimisering, i form av till exempel: allt arbete de själva måste ta itu med, rädsla för att inte bli trodda, nedlåtande attityder hos myndighetspersoner, byte av bostad / bostadsort, söka nytt jobb, installera säkerhetsutrustning, kanske anpassa sig till ett liv i rullstol och leva med rädsla.

  Det behövs inte heller längre särskilda skäl vid köp eller byte av bostad om åtgärderna inte är kostnadskrävande.

  Sedan EU-kommissionen stämt Sverige inför EG-domstolen ska regeringen diskutera en utvidgning av uppskovet för reavinstskatt vid byte av bostad till att gälla hela EU.

<

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter, romaner, wikipedia och SVT.

Mina sökningar

  Dagens namnsdag

  Malena

  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.

  Malin

  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.

  Besläktade namn: Malene