Vad betyder capsulam?

  1. se per capsulam
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet capsulam?

   1. Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder " genom en kapsel".
   1. Styrelsebeslut kan ibland, i särskilda fall, fattas per capsulam utan möte.
   1. Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna, det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.
   1. Kan inte de beslutande sammanträda, kan i vissa fall beslut fattas per capsulam.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Bert

Kortform av de tyska namnen Albert och Berthold, lysande, ljus och strålande..

Berta

Kortform av tyska namn som börjar med Bert-, lysande, ljus och stålande..

Besläktade namn: Bertina