Vad betyder culpa?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet culpa?

   1. Vissa länder har anslutit till de förra reglerna på så vis att skadeståndsrättslig culpa anges som en förutsättning för ansvar.
   1. Här är alltså de skadeståndsrättsliga reglerna om culpa och preskription avgörande för om myndigheten kan få ut något av den ansvarige förorenaren.
   1. Men det berodde också på att de allmänna domstolarna tolkade in skadeståndsrättsliga faktorer såsom culpa och preskription i MBL: s ansvarsregler.
   1. Detta ansvar är oberoende av civilrättsliga faktorer som culpa och preskription.
   1. Domstolen menade dessutom att plikten var oberoende av civilrättsliga faktorer som culpa och preskription.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ansgar

Forntyskt namn med betydelsen gud och spjut: gudaspjut. Ansgar var Nordens apostel..

Anselm

Forntyskt namn med betydelsen gud och hjälm: gudahjälm..

Besläktade namn: Selm, Selmer, Ansgarius