Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är hugsvalelse en synonym till lindring?

Hur används ordet daglig tidning?

   1. När en daglig tidning nyligen genomförde en enkät blev det ett skrämmande resultat, då det visade sig att blott var tredje tillfrågad löntagare hade kännedom om pensionsförslaget.
   1. Rapporten visar också en generell tendens där man på lång sikt kan se att antalet LO-medlemmar i stort, som inte har en daglig tidning hemma har ökat.
   1. Men det finns en större privat daglig tidning som heter Mmegi, och därtill ett tiotal veckotidningar.
   1. Läsandet av en daglig tidning svarar för 8 pro-cent av medietiden.
   1. Amerikanska Christian Science Monitor upphör att utkomma som tryckt daglig tidning nästa år.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Yvonne

Fransk form av det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig. Även femininum av det franska namnet Yves: idegran. .

Jeanette

Diminutiv av det franska namnet Jeanne (från det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig)..

Besläktade namn: Yvette