Vad betyder daktylisk?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Liknande ord till daktylisk

Är vad en synonym till röse?

Hur används ordet daktylisk?

   1. Eposet är skrivet på daktylisk hexameter och homerisk dialekt.
   1. Under 1140-talet skrev han ett verk på daktylisk hexameter om det himmelska Jerusalem.
   1. Nonnos konverterade senare i livet till kristendomen, och skrev en daktylisk hexameterversion av Johannesevangeliet.
   1. De är omfångsrika diktverk: Iliaden omfattar cirka 16 000 verser och Odysséen cirka 12 000, författade på versmåttet daktylisk hexameter.
   1. Hymnerna har av tradition tillskrivits Homeros, då de i likhet med Iliaden och Odysséen är skrivna på versmåttet daktylisk hexameter.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ingeborg

Fornnordiskt namn som består av gudanamnet Ing och betydelseelementet beskydd: skyddad av guden Ing..

Borghild

Norskt namn som består av betydelseelementen beskydd och kamp..

Hur böjs daktylisk ?

adjektiv
positiv en daktylisk
ett daktyliskt
den|det|de daktyliska