/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till dammbyggnad

Hur upplevde du uppläsningen av dammbyggnad?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

dammbyggnad är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet dammbyggnad?

  1. En dammbyggnad halvvägs ut i Ätran har torrlagt tre av de fem valven.
  2. Ett talande exempel är vad som hände när en stor dammbyggnad skulle anläggas mitt i Sri Lankas djungel för ett omfattande bevattningsprojekt.
  3. Krementjukdammen är den största dammbyggnaden på Dnepr.
  4. Vattenfallet vid Karseforsen på 1860-talet före dammbyggnaden.
  5. Den konstgjorda sjö som dammbyggnaden dämmer upp heter Lake Mead.
  6. Den laxtrappa som fanns just bredvid dammbyggnaden utgjorde tydligen ett vandringshinder för ål.
  7. En första inspektion har gjorts och nästa vecka ska bron och dammbyggnaden under vattenytan också kontrolleras.
  8. Länsstyrelsen skriver också i beslutet att för att förebygga att dammbyggnaden återuppbyggs efter rivningen bör jakt efter bäver bedrivas.
  9. Innan ombyggnaden av bron sker måste dammbyggnaden inspekteras och det har inte kunnat utföras på grund av högt vattenstånd i Svartån.
  10. Vattenytans höjd ligger på 372 meter över havet och kontrolleras av dammbyggnaden Barrage du Seujet i Genève vid sjöns sydvästra ände.
  11. Med dammbyggnaden som färdigställdes mellan 1974 och 1984 ökade turismen i regionen som är en av stadens huvudnäringar sedan Tysklands återförening.
  12. Den bågformade konstruktionen av dammbyggnaden är optimum för det smala pass i vilket dammen byggdes för att hålla kvar vattnen i reservoaren.
  13. Därför ger de tillstånd att riva dammbyggnaden under villkor att jakt och fångst ska bedrivas samtidigt, med syfte att försöka avliva den eller de bävrar som berörs.
  14. På svenska är nomenklaturen förvirrande, eftersom ordet damm i vardagligt bruk inte bara används för att beteckna dammbyggnaden utan även den sjö som skapats eller regleras med dammen.
  15. Från dammbyggnaden, som ligger ungefär 25 kilometer uppströms Lycksele, sträcker sig dämningsområdet upp i Umeälven till i höjd med Storumans flygplats samt upp i Juktåns nedersta lopp till Gunnarn.
  16. Floden flyter genom Sumy och Poltava oblast och ut i Krementjukdammen, den största dammbyggnaden på Dnepr, och framkallar där ett delta i dammen med ett flertal öar och ett rikt fågelliv.
  17. Mark-och miljööverdomstolen har kommit fram till att Curt Jonsson inte kan anses ha en så långtgående rätt till nyttjandet av dammen som krävs för att kunna föreläggas att permanent ta bort de anordningar vid dammbyggnaden som reglerar vattenståndet i sjön.
  18. Deras pionjärinsats med användande av vattentätt murbruk och speciellt romersk betong tillät mycket större strukturer än vad som tidigare byggts, som dammen vid Homs, möjligtvis den största dammbyggnaden dittills, och Harbaqadammen, båda i provinsen Syria.
  19. The World Commission on Dams (WCD) är en organisation som diskuterar frågor kring dammbyggnadar.
  20. Till exempel är olika dammbyggnader planerade i utbredningsområdet.
  21. Företaget har även fått tillstånd att riva en av bävarnas dammbyggnader.
  22. Om man vill riva dammbyggnader resten av året krävs det tillstånd.
  23. Här finns större dammbyggnader för att utnyttja flodens vattenkraft.
  24. Höga flöden kan bero på intensivt regnfall uppströms, isavsmältning eller kollapsade dammbyggnader.
  25. I Sauerland finns flera dammbyggnader som säkerställer ett jämnt vattenstånd i floden Ruhr.
  26. Ett bräddavlopp kommer till användning i exempelvis vattenmagasin (vattentorn), bassänger, dammbyggnader och avloppsledningar.
  27. Teorier från jordmekaniken används rutinmässigt vid grundläggning av byggnadsverk, schakt, jordvallar, släntstabilitetsberäkningar och dammbyggnader.
  28. Vattennivån i sjöarna är reglerad med hjälp av dammbyggnader vid såväl tillflöde som utflöde.
  29. För rivning av en del anläggningskonstruktioner, exempelvis dammbyggnader och större kajanläggningar, krävs tillstånd för vattenverksamhet.
  30. Boet placeras bland stenar eller klippor och inte sällan i dammbyggnader i närheten av vatten.
  31. Bäverns aktiviteter uppskattas inte av hela befolkningen till exempel när djuret skapar hål i dammbyggnader.
  32. Bävern är känd för att den skapar dammbyggnader och samlar bäckarnas vatten och bildar dammar.
  33. Det största hotet är förstöringen av levnadsområdet genom omvandling till odlingsmark eller annan urbanisering som etablering av dammbyggnader.
  34. Arten dödas när den hamnar i fiskeredskap och den hotas även av dammbyggnader och andra förändringar av floderna.
  35. Nivellering är viktigt vid planering av väg-och vattenbyggen som kanaler för frakt eller bevattning, dammbyggnader, järnvägar och landsvägar.
  36. I regionen finns flera dammbyggnader, till exempel Bleilochtalsperre med 215 miljoner m³ vattenvolym och Hohenwartetalsperre med 182 miljoner m³.
  37. Han byggde vidare bland annat större delen av Londons kajer utmed Themsen, gator, tunnlar, större broar, dammbyggnader och arbetarbostäder.
  38. Dessutom försämras utbredningsområdets kvalitet genom byggandet av slussar och dammbyggnader samt förorening av vattnet med gifter som gör delfinerna infertila.
  39. Flera mindre vattendrag som Bode och Ilse har sin källa i nationalparken, dessutom förekommer några dammbyggnader och andra stående vattenansamlingar.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ossian
  Keltiskt namn med oviss betydelse.
 • Oskar
  Keltiskt namn som betyder gudaspjut.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs dammbyggnad?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en dammbyggnad dammbyggnaden dammbyggnader dammbyggnaderna
genitiv en dammbyggnads dammbyggnadens dammbyggnaders dammbyggnadernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2