Vad betyder datorstödd?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är talent en synonym till gåva?

Hur används ordet datorstödd?

   1. Föga hjälper att tekniken för datorstödd översättning förbättrades avsevärt.
   1. Han både forskar och undervisar i datorstödd robotteknik.
   1. Om datorstödd informationssökning skall fungera bra måste två basala krav vara uppfyllda.
   1. En datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning.
   1. Vi frågade även vad de hade för möjligheter att bedriva datorstödd utbildning och distansutbildning samt slutligen om de ansåg sig ha ett särskilt ansvar för de nationella minoriteterna i allmänhet och minoritetskvinnorna i synnerhet.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Rudolf

Tyskt namn med betydelseelementen ära och varg: berömd varg..

Ralf

Engelskt namn, eventuellt med nordiskt ursprung, med betydelseelementen råd och varg. Även en kortform av det hebreiska namnet Rafael: Gud har helat..

Hur böjs datorstödd ?

adjektiv
positiv en datorstödd
ett datorstött
den|det|de datorstödda