Vad betyder definiera?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är menetekel en synonym till förebud?

Hur används ordet definiera?

   1. För en viss arbetsuppgift i ett företag kan kompetensbehovet vara konkret och enkelt att definiera medan en annan arbetsuppgift i ett annat företag kräver mer generella kompetenser och är under ständig förändring.
   1. Vidare kan kommuner och landsting själva definiera vad de menar med en enhet och bestämma vilka kostnader de lägger på enskilda enheter.
   1. För att motivera dig till ett köpstopp bör du därför definiera varför du gör det.
   1. Det innebär att man ska definiera att livet börjar vid befruktningen och att läkare på abortkliniker tvingas informera patienter om att det eventuellt finns ett samband mellan bröstcancer och abort.
   1. Hittills har det visat sig mycket svårt att på ett enhetligt sätt definiera vilken miljöhänsyn som är lämpligast i varje enskilt fall.

Historik för definiera

 • definiera = nyhögtyska definieren, franska définir, av latin dēfīnīre, avgränsa, bestämma, till fīnīre, bestämma, sluta (jämför fin, final). — Härtill bland annat definitiv, av franska définitif, av latin dēfīnītīvus, bestämd; ävensom definition, 1604, som logisk term Rydelius 1721 = nyhögtyska, av latin dēfīnītio.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Max

Tysk kortform av latinska Maximilian, som är en kombination av namnen Maximus, den störste, och Aemilianus..

Maximilian

Ett latinskt namn som är en kombination av namnen Maximus, den störste, och Aemilianus. Kejsarnamn i tysk-romerska riket..

Hur böjs definiera ?

verb
aktiv passiv
grundform att definiera att definieras
nutid definierar definieras
dåtid definierade definierades
supinum har|hade definierat har|hade definierats
imperativ definiera
particip
presens definierande
perfekt en definierad
ett definierat
den|det|de definierade