/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till dess bättre

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet dess bättre?

  1. Det här kommer att bli ett kineseri som dess bättre saknar motstycke på andra områden.
  2. Ju fortare de säljer av till mer seriösa fastighetsägare dess bättre är det, anser Stockmon.
  3. Men för några år sedan spelade faktiskt datorer i SM, men det är dess bättre inte längre aktuellt.
  4. CSR-förespråkarna, som dess bättre blir fler och fler över hela världen, menar att det inte räcker att företagen levererar vinster till ägarna.
  5. Ju förr dess bättre eftersom det bara blir dyrare om vi väntar.
  6. Ingen olycka ska dess bättre ha skett i samband med kojakten.
  7. Det fanns dess bättre ingen kista just där kvinnorna rasade ner.
  8. Det fanns dess bättre inga personer i husvagnarna och ingen blev skadad.
  9. – Men ju förr dess bättre med tanke på den dåliga luften i innerstan.
  10. Segelbåten låg dess bättre vid kaj och efter länspumpning är den nu utom fara.
  11. De två personerna som åkte i bilen klarade sig dess bättre utan allvarliga skador.
  12. – Bilen blev obrukbar och fick bärgas men killarna klarade sig dess bättre utan allvarliga skador.
  13. Händelsen inträffade i april och patienten skadade sig dess bättre inte av fallet och operationen genomfördes efter kontroller.
  14. När misstaget upptäcktes skickades kvinnan skyndsamt på en biopsiundersökning som dess bättre visade att hon inte hade drabbats av cancer.
  15. Sigrid har efter det besökt sjukhus och fått en förebyggande antibiotikabehandling som alla lägerbesökare erbjuds, men mådde redan innan dess bättre.
  16. Hans tavelsamling lär varit ganska betydlig, men han avhände sig på äldre dagar ej få av dess bättre alster.
  17. mål (att ” skapa en situation ”, ju större dess bättre) nu var uppfyllt och man därför inte längre behövdes som organisation.
  18. Det kräver ett tydligt FN-mandat, ju tidigare dess bättre, tillade han och sade att det därefter handlar om att hjälpa och bygga ett nytt samhälle.
  19. Det visade sig dess bättre att båten bara gått på grund och att de inblandade själv kunde klara upp situationen och räddningstjänsten behövde aldrig åka ut till platsen.
  20. Även i Norrland blev rasen använd till korsning, men dess bättre insåg man innan det ännu var för sent, att den gamla Norrlandshästen inte borde bortkorsas med främmande blod.
  21. Vid Stora Kopparberget, nuvarande Falu gruva, ävensom vid Norberg och i flera andra gruvtrakter åtnjöt bergsmännen redan under medeltiden skattefrihet för sin jord, för att de dess bättre skulle " bruka berget".
  22. Hans stil var enkel och okonstlad och som han själv uttryckte det: " ju större verkningar man kan frambringa med små medel, dess bättre ; konstens högsta uppgift är inte att vara konstig".
  23. 1984 bildades ordenssällskapet FEMVAK ' D inom Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola och är idag en förening med mottot" det var bättre förr, ju förr dess bättre " och målsättningen är" att supa upp torrisarnas pengar ".
  24. Vetenskapliga upptäckter blev ett konkurrensmedel i kampen mellan nationerna, och bakom upptäckten stod nationens tillgång till geni, esprit eller innovationsförmåga, egenskaper som dess bättre också gick att retoriskt förena med mänsklighetens bästa när upptäckten materialiserades till nyttiga produkter.
  25. Rädda barnen pekar på att forskning visar att barn som upplevt traumatiska händelser kan hantera dessa bättre genom att få känna delaktighet och ha ett aktivt liv.
  26. Sternberg hävdar att dessa bättre förutsäger till exempel hur väl man lyckas med en utbildning än de intelligenstester som endast fokuserar på analytisk intelligens.
  27. I handlingsplanen ingår även att Socialstyrelsen ska stödja kommuner och landsting att utveckla verksamheter inom missbruks-och beroendevården så att dessa bättre kan möta behoven hos kvinnor med erfarenhet av prostitution.
  28. Påsarna kan också användas för att torka upp annat, t.ex. fuktskadade mobiltelefoner eller lägg dem i en kartong med gamla foton för att bevara dessa bättre.
  29. Data från analyser av mitokondriellt DNA för enzymet cytokrom b indikerar att släktet består av två huvudklader (Serinus sensu stricto och Crithagra) och att dessa bättre skulle beskrivas som två separata släkten.
  30. Då de första godtemplar-och blåbandsföreningarna bildades under 1880-talet, upplöstes den ena efter den andra av Hoppets här-föreningarna och dess medlemmar uppgick i det ena eller det andra av dessa bättre organiserade sällskap.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2