Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet det eftersträvade?

   1. Resultatet blev en total avsaknad av just det eftersträvade mästrandet och han föll i resultatlistan till en fjärde plats.
   1. Därmed fick man det eftersträvade införlivningsbeslutet av staten och Angered och Bergum införlivades 1967 med Göteborg.
   1. Dockspelarna använder antingen åtbördsteknikerna furi, tämligen realistisk, eller kata, eftertrycklig stilisering, allt efter det eftersträvade känslouttrycket.
   1. ” Det är uppenbart att beslutet varken är lämpligt eller nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet ”, heter det i inlagan till EU-parlamentet.
   1. Det eftersträvade ämnet polyklor-2-(klormetylsulfonamid) -difenyleter, även kallat klorfenylid (PCSD), får vid framställningen även det nära liknande ämnet polyklor-2-aminodifenyleter (PSAD) som förorening.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ansgar

Forntyskt namn med betydelsen gud och spjut: gudaspjut. Ansgar var Nordens apostel..

Anselm

Forntyskt namn med betydelsen gud och hjälm: gudahjälm..

Besläktade namn: Selm, Selmer, Ansgarius