/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till diplomatiskt sändebud

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet diplomatiskt sändebud?

  1. Som diplomatiskt sändebud i Stockholm spelade hon en viktig roll för bl a tillkomsten av de rysk-finska vapenstilleståndsförhandlingarna 1940 och 1944.
  2. Legat är ett diplomatiskt sändebud motsvarande ambassadör.
  3. Sverige har skickat ett diplomatiskt sändebud till Sri Lanka.
  4. En envoyé är ett diplomatiskt sändebud hos en främmande stat.
  5. skickades han till Qin som diplomatiskt sändebud för Han-riket.
  6. Rune Haako är Vicekung Nute Gunrays förste adjutant samt diplomatiskt sändebud.
  7. Ferdinand sände henne även som diplomatiskt sändebud till de europeiska hoven.
  8. Apostolisk nuntie (latin: nuntius, " sändebud"), är ett påvligt diplomatiskt sändebud vid en apostolisk nuntiatur.
  9. Resident är en titel för ett diplomatiskt sändebud, i rang mellan envoyé och chargé d ’ affaires.
  10. Serbien har utsett ett diplomatiskt sändebud till Kosovo: Dejan Pavicevic, som har lett serbiska delegationer i förhandlingar om Kosovo.
  11. I februari 1938 blev Joachim von Ribbentrop tysk utrikesminister och utnämnde Veesenmayer till diplomatiskt sändebud och tillika ekonomisk rådgivare vid riksutrikesministeriet.
  12. Han var en av de sex legaterna som skickades som diplomatiskt sändebud, eller ambassadör, tillsammans med några andra till Moskva 1561.
  13. " ämbete "), är en diplomatisk beskickning av högsta rang från en stat eller regent till en annan stat eller regent ; diplomatiskt sändebud och dess följeslagare.
  14. Den utåt sett viktigaste perioden i Sventos liv blev tiden som andre utrikesminister i Paasikivis första regering den 17 november 1944, och sedan som diplomatiskt sändebud i Schweiz.
  15. Jakob mottog ett diplomatiskt sändebud från Albrekt VII av Österrike, härskare över de kvarvarande katolska territorierna efter att ha legat i krig i över trettio år med engelsktrogna protestantiska rebeller.
  16. Ambassadör (av franska ambassadeur) är ett diplomatiskt sändebud och del av ett lands utrikesrepresentation, tillika chef för ambassaden (beskickningen), och enligt Wienkonventionen om diplomatiska relationer (1961) en diplomat av högsta rang.
  17. Dessa privilegier utvidgades ytterligare i samband med att Fördragen i Tianjin slöts efter det andra opiumkriget och Konventionen i Peking 1860, som gav USA rätt att sända ett permanent diplomatiskt sändebud i Peking.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anna
  Namn som kommer från det hebreiska namnet Hannah: nåd eller benådad.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2