Vad betyder disseminera?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet disseminera?

   1. Endotoxin aktiverar Hageman-faktor (koagulationsfaktor XII), vilket förorsakar disseminerad intravaskulär koagulation (DIC).
   1. Brasilianska forskare kopplar zikaviruset till hjärnsjukdomen akut disseminerad encefalomyelit (adem) som slår mot hjärnan och ryggraden.
   1. Graviditetskramp innefattar akut hypertoni med flera allvarliga komplikationer, bland andra synförlust, svullnad i hjärnan, tonisk-kloniska anfall eller konvulsioner, njursvikt, lungödem och disseminerad intravasal koagulation (en blodkoagulationssjukdom).
   1. De kan också orsakas av antikroppsbildning mot blodplättarna (idiopatisk trombocytopen purpura), som en komplikation av en mängd olika sjukdomar (disseminerad intravaskulär koagulation) och brist på vitamin K.
   1. I lindriga fall (grad I) ger OHSS obehag i magtrakten, men i svåra fall (grad III) kan ge massiv ascites, pleuravätska, ev perikardvätska, svåra buksmärtor, dyspné, multipel organsvikt och disseminerad intravasal koagulation (DIC).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..