/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till djupt liggande

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är fermt en synonym till raskt?

Hur används ordet djupt liggande?

  1. Den djupt liggande motviljan mot att reglera pornografi kommer kanske tvärtom av att det är något som handlar om det mest fysiskt kroppsliga man kan tänka sig.
  2. Under gårdagen satte USA för första gången in 2,5 ton tunga "bunkerbomber" konstruerade för att spränga djupt liggande betongbunkrar och nedgrävda befästningar.
  3. Det är synd om dem som mår dåligt av att se en snygg kvinna på en reklambild, men problemen ligger inte i reklambilden och kan inte lösas med klotter, utan har mer djupt liggande orsaker.
  4. Lundgrens upplevda brister blev dessutom inte mindre av att han initialt uppfattades bryta mot ett djupt liggande krav på en partiledare i moderaterna.
  5. Det är snarare både igenkännandets glädje och en djupt liggande drift att systematisera och sätta namn på företeelser för att få ordning i världens kaos som gör sig gällande.
  6. Men genom alla transformationer har patoset för samhällets svaga dunkat som en djupt liggande aorta.
  7. Budskapet från konferensen var att rikta uppmärksamheten på de bakomliggande patriarkala strukturer som orsakar både våld och det ofta djupt liggande förtryck som legitimeras av föreställningar om kvinnors underordning och mäns överordning.
  8. Från vissa håll påminner den om en bunker med ett djupt liggande rektangulärt fönster.
  9. Att bli sedd och bekräftad är ett djupt liggande mänskligt behov.
  10. Det är bra att fokusera på de djupt liggande så kallade coremusklerna i bålen.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2