/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till domsrätt

Hur upplevde du uppläsningen av domsrätt?

eller

Definition av domsrätt

  1. jurisdiktion, den dömande makt som tillkommer staten och som utövas av offentliga myndigheter, särsk. domstolar
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

domsrätt är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet domsrätt?

  1. Det är oklart vilken domsrätt som Stora rådet egentligen hade.
  2. - Det finns flera prejudikat jorden runt där stater utövat sin universella domsrätt för att upprätthålla tortyrkonventionen och vi kan bara hoppas att vi får uppleva mer och mer av dessa vägar till återupprättelse.
  3. Med det allmänna rättsmedvetandet kan den döma som ingen domsrätt har.
  4. Klostret fick även bergsbrukrättigheter och domsrätt.
  5. Området för deras domsrätt benämndes sénéchaussée.
  6. Dess domsrätt överflyttades 1845 och 1849 till rådhusrätten.
  7. I Svealagarna är kungens domsrätt redan fullt utbildad.
  8. Till skillnad från rikskammarrätten utövade rikshovrådet kejsarens domsrätt.
  9. Under hans tid inrättades Bergskollegium, och därmed försvann förpaktarens domsrätt.
  10. Fiterna var underställda städernas åldermän, som också hade domsrätt däröver.
  11. Det är oklart om någon domsrätt ursprungligen tillkom Sveriges kung.
  12. Domkapitlet har under historien haft domsrätt i Sverige i vissa frågor.
  13. Biskoparnas rätt till böter och domsrätt i icke-kyrkliga mål upphörde.
  14. Rådet ägde viss makt, bland annat domsrätt vid anklagelser mot kungarna.
  15. Det är familjen till offret som har domsrätt, de räknas som ” ägare till blodet ”.
  16. Han gavs också länsrättigheter och domsrätt över Vidigueira och Vila dos Frades.
  17. Bergstingsrätterna avskaffades 1852 och deras domsrätt överfördes då till de allmänna domstolarna.
  18. Enligt dem skulle brottsliga klerker i världsliga mål svara inför världslig domsrätt.
  19. De hade även en egen domstol, bergsmanstinget, med domsrätt i vissa mål.
  20. I Japan avstod Sverige från sin domsrätt över svenska medborgare under 1890-talet.
  21. Bland annat upphävdes godsägarnas domsrätt över de " fria" bönderna inom en godsägares område.
  22. Karlsson disputerade 1890 med en avhandling om kungens domsrätt och dess utövning under medeltiden.
  23. I den äldre Västgötalagen finns knappast något, som tyder på att kungen skulle ha högsta domsrätt.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs domsrätt?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en domsrätt domsrätten
genitiv en domsrätts domsrättens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2