/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Liknande ord till flockning

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet flockning?

  1. De mest effektiva stegen var kolfilter, sedimentering och flockning.
  2. Avlagringen av dy-och lerpartiklar gav upphov till en ovanlig flockning.
  3. Processer som påverkar alkaliniteten är bland annat karbonatutfällning, pH-justering, avhärdning och flockning.
  4. När flockning genomförs ska humus och oorganiska partiklar sammanfogas för att kunna avskiljas från vattnet.
  5. Vid flockning i vattenverk och reningsverk är det av flera anledningar viktigt att övervaka alkaliniteten.
  6. Vid flockning av avloppsvatten kan följande fällningskemikalier användas: aluminiumsalter, järnsalter, kalk, polymer samt polyaluminiumklorid (järn-eller katjonpolymerinnehållande).
  7. Till exempel kan de användas för att destabilisera en kolloidal suspension och för att initiera flockning (utfällning).
  8. Natriumaluminat används vid vattenbehandling som tillsats till avhärdningssystem, som en koagulant för att förbättra flockning, och för att avlägsna upplösta koldioxider och fosfater.
  9. För att flockningen ska fungera måste förhållandena i anläggningen vara anpassade efter intagsvattnet.
  10. Flockarna som bildats under den kemiska flockningen med hjälp av tillsatta kemikalier måste nu avskiljas från vattnet genom sedimentering och flotation.
  11. Det bästa är att ha flera kopplade bassänger där omrörningshastigheten i början är relativt hög för att få igång flockningen men sedan lägre hastighet i kommande bassänger.
  12. Om alkaliniteten i det inkommande råvattnet inte är tillräckligt hög för att buffra under flockningsprocessen behöver alkaliniteten höjas för att kunna hålla pH på önskad nivå för att optimera flockningen.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs flockning?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en flockning flockningen
genitiv en flocknings flockningens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-02

 • Rosa
  Latinskt namn med betydelsen ros.
 • Rosita
  Spansk diminutivform av det latinska namnet Rosa: liten ros.
 • Besläktade namn: Rosalie, Rosi, Rosie, Rosina, Rosine

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2