/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Liknande ord till harvning

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet harvning?

  1. – Nu är det sådd och harvning av vårgrödor, vårspannmål och åkerbönor.
  2. Att jämna ut ytan med efterföljande harvning kräver vanligen mycket arbete.
  3. Vid harvning sönderdelas jordytan och luckras upp, till skillnad från plöjning som bearbetar ett djupare jordlager.
  4. Den är särskilt besvärlig i åkrar odlade enligt ekologiska principer, men kan bekämpas med upprepad harvning och plöjning,
  5. Numera är det vanligast med harvning eller fläckupptagning, tidigare förekom även metoden hyggesplöjning, men förbjöds med 1993 år skogsvårdslag.
  6. En kanadensisk undersökning visade att mer än hälften av de bon som undersökts förstördes av jordbruksarbete som plöjning och harvning.
  7. Jordbearbetning är inom jordbruket ett samlingsnamn för harvning, plöjning och vältning, det vill säga förbereda jorden för odling av gröda.
  8. Plöjning är både tidsödande och svårt och det krävs en hel del arbete (harvning för att uppnå en bra såbädd på den plöjda åkern.
  9. Växten nöjer sig med ett minimum av markbearbetning i form av plöjning, harvning etc och blir därför i jämförelse med andra energigrödor billig i produktionen.
  10. Vid och kort efter harvning i blåsig torr vårluft kan jordbruk orsaka stor spridning av partiklar, men också skörden kan sprida partiklar vid torrt och blåsigt väder.
  11. Plöjning har historiskt varit ett kritiskt moment vid vallbrott -dåligt utförd kan den medföra att det blir svårt, även med mycket harvning, att åstadkomma en bra såbädd.
  12. " Sädes " kommer från" säde, sådd ", beroende på att den anländer före vårbruket, och för dess vana att följa lantbrukaren vid plöjning och harvning, för att födosöka i den omrörda jorden.
  13. Exempel på att använda lastarredskap i trepunktslyften är när gården redan äger ett stengrep som man vill använda på en traktor utan frontlastare men med trepunktslyft i fronten vid harvning.
  14. De omkring fyrtio mynten har samlats in lite överallt i området vid harvning, åkerarbete, plöjning med mera, och merparten av dessa är ingående i tre depåfynd ; det största med omkring trettio guldmynt, påträffat i jordbetäckningen över ett källarvalv vid flyttning av en äldre byggnad av bonden Göran Gunnarsson mellan åren 1712-1717.
  15. Vilka marker som gör det varierar beroende på grödan som avses, men bra odlingsmark brukar vara plan, helst utan tunga lerjordar som försvårar harvningen, men inte heller för torr så att inget kan växa.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs harvning?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en harvning harvningen
genitiv en harvnings harvningens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-04

 • Ulrika
  Femininform av det tyska namnet Ulrik som betyder godsherre eller makt genom ärvd egendom.
 • Ulla
  Kortform av det tyska namnet Ulrika som i sin tur är en femininform av det tyska namnet Ulrik: godsherre, makt genom ärvd egendom.
 • Besläktade namn: Rika, Ulrike

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2