Synonymer till idog

Synonymer till idog

Ur Synonymordboken

Vad betyder idog?

Ur Ordboken

Hur används ordet idog?

  • Som snart sagt all modern självhjälpslitteratur förmedlar den ett imperativ till idog strävan efter lycka och framgång.
  • Däremot ansåg han att en förbättring genom idog övning skulle vara möjlig.
  • Hans pionjärinsatser föll i glömska och trots idog kamp för sin konst var det först efter sin död han fick sitt stora erkännande.
  • Hur jag som idog Gotlandsbesökare däremot lyckats missa lanthandeln Jacobssons i Stenkumla är en gåta.
  • Mor hade pratat om en läkare som anfört detta som ett argument mot alltför idog gymnastik för unga kvinnor och mot långbyxor i vilka flickor fick en annan rörlighet.
  • Risades när han sa att han inte var någon idog skönlitterär plöjare.
  • Ibland grävde den ner sig genom idog användning i lera och sand och blev till hålväg.
  • Särskilt idog i sin kritik gentemot filmens faror kom nämnda småskolelärarinnan och agitatören Marie Louise Gagner att bli.
  • Missnöjet har dock jäst länge i de moderata lokalföreningarna och trots en idog övertalningskampanj från förbundsstyrelsen inför stämman blev det ett ja till omröstning.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord