/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till illa genomtänkt

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet illa genomtänkt?

  1. - Det är så illa genomtänkt och jag blir så arg.
  2. Dessutom var tillsättandet av Olsson och Curman var ett illa genomtänkt hastverk.
  3. Många ansåg att detta var ett illa genomtänkt beslut där man inte förstått vilka grupper som av medicinska skäl är i behov av impotensläkemedel.
  4. Argumentet är lika illa genomtänkt som att sluta måla om sitt hus bara för att det ändå måste göras om inom tio år.
  5. - Jag tycker att det är ett kortsiktigt och illa genomtänkt beslut.
  6. Alla som försökt få en snabb tid på vårdcentralen vet att detta är ett illa genomtänkt förslag.
  7. Det är illa genomtänkt och kränker religiösa rättigheter, anser de.
  8. Det känns som ett illa genomtänkt hastverk av kanalens guldkalvar.
  9. En illa genomtänkt ståndpunkt kan i alla fall vara välavvägd strategi, lagom grumligt och oprecist formulerad kan den sägas representera vad och vem som helst, men ändå osökt leda tankarna i en särskild riktning (till exempel ett slags dolkstötslegend och rädslan att förlora alla sina gnetigt förvärvade tillgångar).
  10. Nyligen lyckades ungdomar och personal på Mixgården i Hammarkullen stoppa en ovanligt illa genomtänkt nedskärning genom att med traditionella folkrörelsemetoder vinna ett brett stöd för sin sak.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt