Vad betyder imitativ?

  1. härmnings-: imitativ metod (i språkundervisning) || -t
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är avsiktlig en synonym till utstuderad?

Hur används ordet imitativ?

   1. Där härleds det till grekiska ordet mimetikos, " imitativ", från mimetos och mimeisthai, " att imitera".
   1. Det motsvaras av danskans och norskans ” kludre ” och antas vara ” en germansk nybildning av imitativ karaktär ”.
   1. Man tror också att Feministiskt imitativ kommer klara sig bra i årets val och att Socialdemokraterna vinner i år igen.
   1. Hon införde imitativ metod vid språkundervisningen och i sångundervisningen utveckling av rösten, huslig ekonomi, daglig gymnastik och fria lekar, hälsolära, inrättande av skolbibliotek och skolresor.
   1. Fuga, (latin fuga, ' flykt'), är den musikteoretiska termen för en polyfon, kontrapunktisk, imitativ kompositionsform, utvecklad genom att ricercaren stramades upp och att toccatan (mer eller mindre) koncentrerades till sina polyfona avsnitt.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ingeborg

Fornnordiskt namn som består av gudanamnet Ing och betydelseelementet beskydd: skyddad av guden Ing..

Borghild

Norskt namn som består av betydelseelementen beskydd och kamp..

Hur böjs imitativ ?

adjektiv
positiv en imitativ
ett imitativt
den|det|de imitativa