Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är etos en synonym till anständighet?

Hur används ordet inbegripa?

   1. Att gratissamhället ska bli bredare och inbegripa allt fler är en tankegång som återkommer under samtalet.
   1. Men våra svar måste samtidigt inbegripa självreflekterande frågor.
   1. Det skulle inbegripa allt från restauranger till butiker och tjänsteföretag.
   1. Tiden blir allt knappare för att nå en lösning i den politiska dusten i Washington som formellt gäller det så kallade skuldtaket men måste inbegripa en långsiktig uppgörelse om budgeten.
   1. Strävan att utvidga begreppet folkmord till att inbegripa fördrivningar och expropriering har begränsat värde för att klargöra vad som orsakade olika vågor av terror och repression i Sovjet.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Petronella

Diminutivform av det latinska släktnamnet Petronius..

Pernilla

Svensk form av det latinska namnet Petronella..

Besläktade namn: Pernille, Nilla

Hur böjs inbegripa ?

verb
aktiv passiv
grundform att inbegripa att inbegripas
nutid inbegriper inbegrips
dåtid inbegrep inbegreps
supinum har|hade inbegripit har|hade inbegripits
imperativ inbegrip
particip
presens inbegripande
perfekt en inbegripen
ett inbegripet
den|det|de inbegripna