Vad betyder inbromsning

Vad betyder inbromsning?

Ur Ordboken

Hur används ordet inbromsning?

 • Därmed missades marknadens förväntningar grovt och tecknen på ekonomisk inbromsning förstärks under andra kvartalet.
 • Bakom nedgången ligger en tvär inbromsning för försäljningen på hemmaplan och bolagets sorti från den iranska marknaden.
 • Olyckan inträffade efter det att lokföraren gjort en kraftig inbromsning sedan han observerat en solkurva och att en del av rälsen framför tåget hade deformerats av den höga temperaturen.
 • Han bedömer att det inte krävs särskild stor inbromsning i sysselsättningstillväxten i sommar för att få Fed att skjuta på nedtrappningen till december eller senare.
 • Andra nedåtrisker som nämns är en inbromsning i kredittillväxten och stramare finansiella förhållanden som en följd av att den amerikanska centralbankens signaler om att minska på stimulanser.
 • Vidare nämner IMF en inbromsning i kredittillväxten och stramare finansiella förhållanden om det planerade tillbakadragandet av Federal Reserves stimulanser leder till en ihållande omvändning av kapitalflöden.
 • En inbromsning i exportsektorn anges som huvudorsak till sänkningarna.
 • Den senaste tidens statistik pekar till exempel mot en inbromsning i ekonomin.
 • Trots en inbromsning i utlåningstakten ser koncernchefen James Dimon positiva tecken på att ekonomin har stärkts och blir allt starkare.
 • Men också frågor om Verizon Wireless då skulle satsa på expansion utanför USA och om Vodafone skulle kunna använda inkomsterna från en försäljning till att ta över mindre mobiloperatörer för att uppväga en inbromsning i flera länder.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord