Vad betyder induktiv?

  1. (filosofisk term) induktiv metod det att dra allmänna slutsatser från de enskilda fallen (motsats: deduktiv) || -t

Hur uttalas induktiv?

 1. [el. inn-]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är tåla en synonym till klara-av?

Hur används ordet induktiv?

   1. Aristoteles kunskapsteori bör alltså inte förväxlas med senare tiders teorifientliga idéer som bygger på en föreställning om induktiv inferens.
   1. Att rekonstruera implementationsstrukturer innebär att man använder en induktiv metod.
   1. En mer induktiv ansats tillåter att teorierna är mindre utvecklade och kan istället låta empirin vara ett verktyg för att utveckla teorier och begrepp.
   1. En central fråga i designarbetet är därför åtskillnaden mellan en induktiv och deduktiv design för att nå vetenskapliga förklaringar.
   1. Den metod som eleverna ska lära sig kan därmed närmast liknas vid en kombination av en induktiv och en hypotetisk deduktiv metod.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Rutger

Tyskt namn sammansatt av betydelseelementen ära och spjut: berömd spjut(kämpe)..

Roger

Engelskt namn sammansatt av betydelseelementen ära och spjut: berömd spjut(kämpe).

Hur böjs induktiv ?

adjektiv
positiv en induktiv
ett induktivt
den|det|de induktiva