Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är mosaikplattor en synonym till stenplattor?

Hur används ordet ingå avtal om?

   1. Om parterna på arbetsmarknaden vill ingå avtal om kortare arbetstid eller friår, finns det ingen anledning att invända.
   1. Därtill finns det möjlighet att ingå avtal om royalty-ersättning, som bygger på regeringens intäkter från försäljningen av den producerade oljan.
   1. Upplägget är ett sätt att komma runt bestämmelsen om att ungdomar inte får ingå avtal om säljaren inte är försäkrad om att föräldrarna samtycker.
   1. En överraskning för facken i arbetsgivarnas bud är kravet att företagen på egen hand och den anställde ska kunna ingå avtal om visstidsanställningar på upp till två år.
   1. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, skriver i sin bedömning att generellt, enligt föräldrabalken, har den som är omyndig inte rätt att ingå avtal om det inte sker med förmyndarens samtycke.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Solbritt

Svenskt nyskapat namn sammansatt av sol och namnet Britt som kommer från det keltiska namnet Birgitta: den höga..

Solveig

Norskt namn sammansatt av sol och ett ord som sannolikt betyder kraft..

Besläktade namn: Solvig