Vad betyder initiera?

Hur uttalas initiera?

 1. [-tsie-]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet initiera?

   1. Till exempel håller han just nu på att initiera ett samarbete med ingen mindre än Max Martin.
   2. Åtminstone Unionen har i hög grad medverkat till att initiera frågan på dagordningen.
   3. Han skulle säkert kunna initiera ett inbördeskrig i Ukraina för att förhindra ett medlemskap i Nato.
   4. Mortensen tror att banken kommer att initiera åtstramningsåtgärder tidigare än vad andra länder i Europa kommer att göra.
   5. Finansutskottet måste initiera en översyn av målen för penningpolitiken och där bör sysselsättningen tillåtas väga tyngre och ett mål för sysselsättningen införas i riksbankslagen vid sidan om inflationsmålet.
   6. På Kulturhuset ska han leda samtal och diskussioner med aktuella gäster och initiera debatter tänkta att ta upp hyperaktuella ämnen.
   7. Vi vill också initiera ett arbete för hur ett fortsatt gott trafikutbud i skärgården ska säkras på kort och lång sikt.
   8. Tyvärr tar förbundsdirektören i Sveriges Dramatikerförbund inte chansen att initiera just en saklig debatt när hon får möjligheten på kultursidan i en av Sveriges största tidningar.
   9. Där är tanken att revisorn ska initiera samtal i vissa situationer.
   10. Landet har visat ett starkt engagemang vad gäller att initiera ett mycket ambitiöst privatiseringsprogram.
   1. Hon ville initiera mig i kompisgänget så vi bjöd in alla på efterfest hos oss.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Helge

Nordiskt namn som betyder helig eller lyckosam..

Besläktade namn: Helgo

Hur böjs initiera ?

verb
aktiv passiv
grundform att initiera att initieras
nutid initierar initieras
dåtid initierade initierades
supinum har|hade initierat har|hade initierats
imperativ initiera
particip
presens initierande
perfekt en initierad
ett initierat
den|det|de initierade