/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till inkapsla

Hur upplevde du uppläsningen av inkapsla?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

inkapsla är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet inkapsla?

  1. Rusets sätt att inkapsla människan i nuet slår sönder möjligheterna att arbeta över tiden på ett bra sätt.
  2. Dess livsluft är kompromissen och dess medel för att uppnå en sammanjämkad balans är procedurer och institutioner som syftar till att inkapsla och desarmera varje potentiell motsättning.
  3. Samhällets ordning måste därför lösas genom att splittringen och vilsenheten erkändes som realiteter och att vägen till ordning låg i att inkapsla splittringen i öppna institutioner och demokratiska procedurer.
  4. Det går också att inkapsla det tätade området med cement.
  5. Texten försöker inkapsla hur ett sådant liv kan vara, säger Hndren.
  6. SKB planerar också att bygga en mekanisk verkstad i Oskarshamn för bearbetning, montering och kontroll av kopparkapslarna som i nästa steg används för att inkapsla kärnavfallet.
  7. Ogg är ett multimediaformat som används för att inkapsla multimedia kodat med en kodek från Xiph.org, exempelvis Opus, Vorbis, Theora, Dirac, Tarkin, Speex och FLAC.
  8. Eftersom den vanligaste protokollstacken för nätverk idag är IP-modellen, så exemplifieras processen här med HTTP-meddelanden som inkapslas i TCP-segment, som inkapslas i IP-datagram, som inkapslas i Ethernetramar.
  9. Data från ett visst lager inkapslas i paket på samma eller högre nivå.
  10. Därefter dras ett lager med klarglas över och små luftbubblor inkapslas i fördjupningarna efter nätet.
  11. Då kommer i framtiden datagram som anländer hos hemagenten och som är adresserade till den mobila noden att inkapslas och tunnlas till CoA.
  12. Eftersom ICMP inkapslas i IP så är den första delen av ICMP-paketet ett vanligt IP-huvud, vanligtvis 20 byte, markerat grått i bilden nedan.
  13. I så kallade tunnlade protokoll över en datalänk inkapslas de data som skickas, i den bemärkelsen att det yttre protokollet utgör ett skal runt det inre protokollet.
  14. Två nackdelar med denna metod är att den ökar applikationens tjocklek och att ” kiseltaket ” inte alltid är tillräckligt robust för att klara av att inkapslas till samma kostnad som integrerade kretsar.
  15. När dessa idéer kopplades till idéer om att information i en modul skulle inkapslas eller döljas i så stor utsträckning som möjligt för de andra modulerna så fick man effekten att förändringar av programmet ofta kunde begränsas till enstaka moduler och mindre ofta fick förändringarna oförutsedda effekter i andra delar av programmet.
  16. – Vuxna lever i sin inkapslade bubbla.
  17. Batterierna sitter väldigt skyddade och inkapslade.
  18. De kungliga kvarlevorna var inkapslade i kvävgasbehållare.
  19. De är inkapslade i plast-eller metallådor.
  20. Fjäderbenen bak är inkapslade med fjädrar och oljedämpning.
  21. Nu är Lena Edmans ansikte fullt av smärtsamma inkapslade klumpar.
  22. För att minska luftmotståndet var landställshjulen inkapslade i strömlinjeformade kåpor.
  23. Kvar finns då bara det inkapslade titannätet och rester av det keramiska materialet.
  24. Resultatet – de plockade växterna – ligger nu inkapslade i glas och visas på utställningen.
  25. Dessutom kommer belysningskablarna att vara inkapslade i stålräcket, något som minskar risken för brand.
  26. Den är en av fyra bitar som hittats inkapslade i tornkammarens golv.
  27. En 99 miljoner år gammal skalbagge och flertal pollenkorn har hittats inkapslade i en bärnsten.
  28. Det handlar om extremfall men även vanligare skador som inkapslade fillerklumpar kan orsaka stort lidande.
  29. Transformatorerna är vanligtvis inkapslade för mekanisk stabilitet och för att minska elektromagnetiska störningar.
  30. Ett par runstensfragment U 20 och U 21 sitter inkapslade i en yttervägg.
  31. När de undersökte viss frukt hittade de behållare inkapslade i gul vax – behållare som innehöll kokain.
  32. Gångdelen i trä får halkskydd och belsyningskablarna kommer vara inkapslade i stålräcket för att minska brandrisken.
  33. På toppen av de inkapslade föroreningarna blir det jord för att kommunen ska kunna använda området.
  34. Även dom vanliga värmeljusen kan bli förrädiska om de blir för inkapslade i olika typer av hållare.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-11

 • Susanna
  Grekisk variant av ett hebreiskt namn med betydelsen lilja.
 • Besläktade namn: Sanna, Sanny, Susanne, Susie, Sanne

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs inkapsla?

verb
aktiv passiv
grundform att inkapsla att inkapslas
nutid inkapslar inkapslas
dåtid inkapslade inkapslades
supinum har|hade inkapslat har|hade inkapslats
imperativ inkapsla
particip
presens inkapslande
perfekt en inkapslad
ett inkapslat
den|det|de inkapslade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2