Vad betyder inklusion?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet inklusion?

   1. Idrottslärarna som grupp uttrycker sig överlag positivt till inklusion i idrottsundervisningen.
   1. Hur idrottslärare ser på inklusion kan ge oss specifik kunskap om lärares allmänna attityder till inklusion och inkluderande praktik i den allmänna läroplanen.
   1. Målet med inklusion tenderar alltså att framställas som en stor utmaning för lärare och deras attityder till inklusionsarbetet får då betydelse.
   1. Med de slutsatser som jag nu argumenterat för i färskt minne kan det vara på sin plats att fundera över vad nästa steg skulle kunna bli i syfte att utöka kunskapen om inklusion och inkluderande skolundervisning.
   1. Det speciella fallet av inklusion i idrottsundervisningen visar på en specifik utmaning i lärarprofessionen.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..