/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

inkomstrelaterad är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet inkomstrelaterad?

  1. Idag är ALFA-kassans mediantid i linje med snittet; åtta veckor för personer med grundbelopp och sex veckor för de med inkomstrelaterad ersättning.
  2. Det betyder alltså att hälften av de nya ersättningstagarna som fick inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning fick sin ersättning inom åtta veckor.
  3. Det är viktigt att regelverket utformas så att den som varit sjuk länge erbjuds en möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning.
  4. Det beror främst på att de som ännu så länge blir arbetslösa inte har rätt till en inkomstrelaterad ersättning utan enbart en grundersättning.
  5. Det finns tankar om att göra ersättningen inkomstrelaterad i stället för att ha en fast summa.
  6. Det är dock synd att varken Sundström eller Edin ännu har förstått att den förvärvsarbetande delen av befolkningen genom skatter måste ta ansvar för att deras föräldrar får en bra och inkomstrelaterad pension att leva på.
  7. En inkomstrelaterad taxa skall införas men med åtskilliga ändringar mot det första förslag som lades fram.
  8. 25 procent av de med inkomstrelaterad ersättning får ingen höjning alls.
  9. Kommunerna kommer själva att få bestämma om avgiften för tjänsterna ska vara inkomstrelaterad.
  10. Tidigare har det krävts tolv månaders medlemskap för att kunna få ut inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.
  11. De som har en klar och tydlig inkomstrelaterad ersättning ska fortfarande få det, framhåller Littorin.
  12. Gör man fel så är det klippt och man blir utan inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, säger huvudsekreterare Irene Wennemo.
  13. Under 2006 fick 19 procent inkomstrelaterad a-kassa, enligt siffor som tagits fram av Arbetsförmedlingen för Rapports räkning.
  14. Bara 6 procent av alla arbetslösa ungdomar under 25 år fick inkomstrelaterad ersättning från a-kassan under 2011.
  15. Höjningen är inkomstrelaterad och som mest kommer man att kunna få 3500 kronor mer i månaden efter skatt.
  16. Finansieringsavgiftens storlek bestäms utifrån arbetslöshetskassans utbetalade dagpenning i genomsnitt, och arbetslöshetsavgiften utifrån utbetalad inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.
  17. När det gäller grundersättning är väntetiden 16 veckor, och för den som söker inkomstrelaterad ersättning är väntetiden 14 veckor.
  18. Man vill också se en tillfällig lättnad i villkoren för medlemskap för att fler ska hinna kvalificera sig för inkomstrelaterad ersättning innan de blir arbetslösa, och en tillfällig lättnad i arbetsvillkoret för att fler ska kvalificera sig för grundersättning och inkomstrelaterad ersättning.
  19. Dagsbotens storlek är inkomstrelaterad och för den sjöfulle från Lerum skulle en fällande dom innebära 78 000 kronor i böter.
  20. Det första steget är en skattesänkning på ett par hundralappar nästa år för de 200.000 personer som har en inkomstrelaterad sjukersättning.
  21. Men å andra sidan är det allt färre som får inkomstrelaterad ersättning från a-kassan, vilket hänger ihop med tuffare regler.
  22. -Då kanske det sista återbetalningsåret inträffar vid en betydligt senare tidpunkt än om du har lån där återbetalningen är inkomstrelaterad, säger Susann Hallberg.
  23. Av alla ungdomar mellan 15-24 år som var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen under 2011, fick bara 6 procent inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.
  24. Trots en viss debatt beslutade landsmötet att partiet ska stå fast vid kravet på att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och statlig och ge inkomstrelaterad ersättning.
  25. Den inkomstrelaterade ojämlikheten återspeglas också i barns psykiska mående.
  26. Nästa år höjs garantipensionen med 2,8 procent och de inkomstrelaterade pensionerna med 3,5 procent.
  27. Arbetslöshetskassan Alfa administrerar både den allmänna grundförsäkringen och den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen.
  28. Rent konkret visar rapporten alltså att den inkomstrelaterade ojämlikheten har ökat under perioden 1994 – 2011.
  29. Ett av hans främsta vallöften är att utrota de ” ras-, köns-och inkomstrelaterade orättvisorna ” i rättsväsendet.
  30. Ersättningarna är inkomstrelaterade men skiljer sig från den konservativa regimen genom ” golv ” och ” tak ” i systemen, dvs.
  31. Partiet har ännu inte räknat på hur mycket man kan spara på de inkomstrelaterade socialförsäkringarna som föräldrapenning och sjukpenning, till exempel.
  32. Om man räknar in effekten av bidrag och inkomstrelaterade avgifter är ” skatten ” starkt regressiv för många i de lägsta inkomstklasserna.
  33. Enligt nationalekonomen Che-Yuan Liangs rapport ” Inkomstojämlikhet och boendesegregation ” har den inkomstrelaterade boendesegregationen i Sverige ökat sedan 1990-talet, men ökningen kan inte förklaras av en minskad omfördelning i form av skatter och bidrag.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs inkomstrelaterad?

adjektiv
positiv en inkomstrelaterad
ett inkomstrelaterat
den|det|de inkomstrelaterade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-03

 • Aurora
  Latinskt namn som betyder morgonrodnad, även namnet på morgonrodnadens gudinna.
 • Besläktade namn: Aura, Aurore

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2