Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är älgkalv en synonym till kungason?

Hur används ordet inlemma sig?

   1. Där står den unge Chris inte ut med materialismen och samhällets förväntningar på honom att inlemma sig i ett, som han anser, förljuget vuxenliv.
   1. Nikola är mannen som lämnade Örebro för Göteborg och som just nu byter punken i Millencolin för att istället inlemma sig i flocken av hårt slående musiker som tar fram sin mjuka singer / songwriter-ådra.
   1. Liksom andra riksdagspartier valde Sverigedemokraterna att inlemma sig i den nationella samlingen kring coronastrategin.
   1. I Gävle sätter salafisterna press på andra muslimer att bli mer radikala och inlemma sig i deras tro.
   1. Nkunda erkänner inte 2003 års fredsavtal och vid krigsslutet drog han sig tillbaka till skogarna runt Masisi i Norra Kivuprovinsen, tillsammans med två armébrigader som vägrat inlemma sig i den nya nationella armén.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ingeborg

Fornnordiskt namn som består av gudanamnet Ing och betydelseelementet beskydd: skyddad av guden Ing..

Borghild

Norskt namn som består av betydelseelementen beskydd och kamp..