/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till inmura

Hur upplevde du uppläsningen av inmura?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

inmura är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet inmura?

  1. Med " förbländer" förstås ett tunnare, vanligen ihåligt, av bränd ädlare lera till verkat tegel, som inmuras i fasadytan av mur ; bakmuren görs av vanligt tegel (s.k. bakmurstegel).
  2. Dessa var tidigare inmurade i kyrkogårdens mur.
  3. Vapenhuset tillkom på 1600-talet, och har två inmurade porträttgravstenar med relieffigurer inmurade på ömse sidor om porten.
  4. Den inmurade flickan är ett spöke i stenhuset.
  5. I korets sydöstra hörnkedja sitter två runstensfragment inmurade.
  6. Flera torde även finnas inmurade i Bro kyrka.
  7. Gravfragmenten har påträffats sekundärt inmurade i nuvarande kyrkobyggnades murverk.
  8. Brygghus var oftast försedda med spismur, inmurade kar och skorsten.
  9. Den i fasaden inmurade kolonnen tillhörde förmodligen kyrkans medeltida portal.
  10. Ytterligare finns stenar med bilder i relief inmurade i korgavelns vägg.
  11. Några bjälkar från denna kyrka finns inmurade i långhusets västra mur.
  12. Snart är det sista chansen att se de inmurade konstverken på Tiundaskolan i Uppsala.
  13. Detta bars upp av smäckra gjutjärnskolonner med ändarna upplagda på inmurade plattor.
  14. De bärande delarna är inmurade med bitar av porslin, tegel och glas.
  15. Det grönglaserade som finns på vissa ställen i tegelskiftet är inmurade pilsnerflaskbottnar.
  16. Totalt sju runstenar finns här vid kyrkan, antingen inmurade eller stående utanför.
  17. På altarväggen finns ett kors bestående av tolv lila glaskuber inmurade i tegelväggen.
  18. Tre runristningar är kända varav två var inmurade i den nu rivna medeltidskyrkan.
  19. Sådana heliga föremål kallas reliker och dessa inmurades i hålrum i altarna.
  20. inmurades tre runstenar (Hällestadstenen 1, 2 och 3) i kyrkans östra yttermur.
  21. Denna gång inmurades staden mot land för att skydda staden mot de osmanska turkarna.
  22. När kyrkan byggdes kring 1200 togs stenen till vara som byggnadsmaterial och inmurades i långhusets södra yttervägg.
  23. I kyrkans vägg finns en runsten (Vg 112) som inmurades i nordöstra korväggen vid ombyggnaden på 1740-talet.
  24. Vid byggets välsignelse av biskop Carl Block lördagen den 24 september 1938, inmurades under den sista grundstenen ett kopparskrin.
  25. Vid rivningen av denna kyrka 1879 tillvaratogs enligt donationens bestämmelser hans gravsten och inmurades i den nya Caroli kyrkas ytterfasad.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-14

 • Uno
  Antingen ett italienskt namn med betydelsen den ende eller en latiniserad form av det nordiska namnet Une: trivas eller vara nöjd.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt