Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är undtag ett motsatsord till anse?

Hur används ordet inre friktion?

   1. Ytorna är behandlade för att minimera motorns inre friktion.
   1. Gaser diffunderar mycket snabbt, på grund av att deras inre friktion är mycket liten.
   1. Han utförde undersökningar om gasers och vätskors inre friktion samt om dynamomaskiner och jordmagnetism.
   1. Motsatsen är plasticitet, som innebär att den deformerande energin genom inre friktion omvandlas till värme.
   1. Han förnyade hydrodynamiken bland annat genom den " asymptotiska teorin" som tog hänsyn till vätskornas inre friktion.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gudmund

Nordiskt namn med betydelseelementen gud och beskyddare: skyddad av gudarna..

Ingemund

Nordiskt namn bestående av gudanamnet Ing och betydelseelementen beskyddare: skyddad av Ing..

Besläktade namn: Ingeman