/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till inrikta sig

/1004363/HBSynonymerMobilMid
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet inrikta sig?

  1. Brandpersonalen fick inrikta sig på att förhindra att elden spred sig till andra byggnader.
  2. Den rådande tidsandan har ända sedan det förlupna nyårsskiftet utan tvivel alltmera kommit att inrikta sig å just detta, eller m.a.o. det faktum, att vi alla ha nya almanackor att bläddra i, vilket ej så sällan kan te sig motiverat, bättre anpassade än tidigare utgåvor som de äro till vår ständigt framskridande tideräkning.
  3. Måste man först utbilda sig till sjuksköterska och sen inrikta sig till barnmorska?
  4. Antingen skall den inrikta sig på en längre tids ockupation eller på att så snart som möjligt dra sig tillbaka militärt och överlåta åt FN att styra och att administrera en övergång till demokrati.
  5. - Nej, vi vill starta i liten skala där kanske en klass med både samhällsvetare och naturvetare kan inrikta sig på hockey, eller för den delen också fotboll eller friidrott.
  6. Att på liknande principer som i forna Sovjetunionen med beställare, utförare och så vidare bedriva sjukvård, att inrikta sig på att hålla sig inom den tilldelade planekonomiska ramen, att inte prestera så mycket som möjligt ger en hopplöst tungrodd och delvis otillräckligt effektiv sjukvårdsapparat.
  7. Att aptiten vuxit hos gästerna har yttrat sig i att fler ställen öppnat, medan de som redan funnits fått inrikta sig på att försvara sin omsättning.
  8. Brandmännen fick i första hand inrikta sig på att rädda datorer, begränsa skadorna och se till att elden inte spred sig till intilliggande fastigheter.
  9. Brandmännen fick inrikta sig på att begränsa branden och se till att lågorna inte spred sig vidare till ett närliggande uthus.
  10. En tredje skiljelinje gäller bredden på utredningen, om den skall inrikta sig på ett bredare spektrum av trängselminskande åtgärder eller inrikta sig just på trafikavgifterna.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Magnus
  Latinskt namn som betyder den store.
 • Måns
  Svensk variant av det latinska namnet Magnus: den store.
 • Besläktade namn: Mogens

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt