/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för inseende, menade du inse?

Synonymer till inseende

Hur upplevde du uppläsningen av inseende?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

inseende i sammansättningar

inseende är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är fial en synonym till tornspets?

Hur används ordet inseende?

  1. Händelser bakåt i tiden sökte jag förstå genom de återgivningar som informanter gav och det slags inseende som fotografier och andra historiska dokument kunde elicitera.
  2. Anklagande och förlåtande; kämpande och inseende sitt nederlag.
  3. Det stod under politikollegiets inseende.
  4. Chefen ägde, jämte myntdirektören, inseende över mynttillverkningen.
  5. Tidigare benämndes ämbetet kammarmästare och hade inseende över rikets ekonomi.
  6. Se Disputationen under Fants inseende De Territorio Australi Helsingiae, Pl.
  7. Disulfiram säljs i Sverige som brustabletter, vilka intas under inseende av sjukvårdspersonal.
  8. År 1860 erhöll han förordnande att ha inseende över ordningen och ekonomin vid lasarettet.
  9. Folkskoledirektionen skulle även ha inseende över de enskilda skolorna i staden inom folk-och fortsättningsskoleväsendet.
  10. Enligt högskolelagen skall universitetsstyrelsen ha " inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs".
  11. Tak-koppar, och Joachim Hansson Sivers, som öfwer thenna byggnad hade inseende, gjorde til Kyrkan testamente af the 2200 Dal.
  12. Storfurst Nikolaj, inseende den hotande faran, tillkallade skyndsamt de vid Warthe stående 2:a och 5:e arméerna till 1:a arméns undsättning.
  13. Texten skrevs av Conrad Quensel och efter dennes död av Olof Swartz, som från början haft inseende över verket på uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien.
  14. 1665 antogs han till generalinspektör i kungliga kansliet, " med förbindelse att hafva inseende öfver alla fiskaler i riket och att tillse huru kungliga förordningar efterlefdes".
  15. Styrelsen hade inseende över alla, som utövade läkarkonsten eller apotekaryrket, med undantag av universitetslärarna som sådana, var överstyrelse för rikets hospital samt utövade uppsikt över sinnessjukvården.
  16. Regeringsformen av 1634 omtalade bland de små eller lägre riksämbetsmännen en riksjägmästare, som skulle ha inseende över kungens parker, jakträttigheter och djurgårdar såväl som över kronans skogar.
  17. Den äldre Linnémedaljen i guld (av 8:e storleken) slogs 1764 över Carl von Linné och utdelas såsom belöning för förtjänster om Vetenskapsakademien eller under dess inseende stående institutioner.
  18. I den romersk-katolska kristenheten under medeltiden blev varje land efter hand en särskild kyrkoprovins, inom vilken de kyrkliga intressena tillvaratogs och vårdades under påvens högsta inseende av landets hierarki.
  19. Sedan Schlyter 1807 tagit studentexamen i Lund, fortsatte han där, under inseende av sin svåger, adjunkten (sedermera biskopen) Wilhelm Faxe, sina studier och tog 1811 kameralexamen, 1812 examen till rättegångsverken samt 1813 kansliexamen.
  20. Genom kungligt brev av den 7 december 1793 bestämdes att det var riksantikvarien, som tillika var ständig sekreterare i Vitterhetsakademien, som skulle vara garde des médailles under inseende av överintendenten för Konglig Museum.
  21. Företaget erhöll vid 1726-27 års riksdag stora förmånar, bland annat införlivades staden Alingsås (då omkring 150 innevånare) med manufakturverket och ställdes under inseende av societeten som fick betydande lån ur den nybildade manufakturfonden.
  22. Statssekreteraren till biträde utnämndes en " adjoint", som, vid förfall för statssekreteraren, förestod hans befattning och under vars närmaste inseende det på två avdelningar, en för rysk och en för svensk korrespondens, delade kansliet lyder.

inseende i ordbok från 1870

 • Betydelse: Tillsyn, som en person i egenskap af embets-eller tjensteman, tillförordnadt ombud och så vidare, utöfvar öfver underordnade eller i och för ledningen af ett större företag och dylikt.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Frank
  Engelsk variant av det latinska namnet Franciscus: den franske.
 • Frans
  Tysk variant av det latinska namnet Franciscus: den franske.
 • Besläktade namn: Franz, Franklin, Franco, Francisco, Francis, Francesco

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs inseende?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ ett inseende inseendet
genitiv ett inseendes inseendets
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2