/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till intåga

Hur upplevde du uppläsningen av intåga?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till intåga

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet intåga?

  1. Osmanerna lyckades intåga i staden men drevs på flykt efter ett bakhåll och segern var ungrarnas.
  2. Den 7 september kunde därför Kristian intåga i Stockholm och den 4 november kröntes han som arvkonung i Storkyrkan.
  3. Då detta sammanföll med att drottningen retirerade norrut, till Dunstable, gjorde detta att Edvard och Warwick kunde intåga i London med sin armé.
  4. Lord Roberts framträngde nu raskt i Fristaten, vid Poplar Grove (7 mars) och Driefontein (10 mars) kastades boerna tillbaka, och 13 mars kunde Roberts intåga i Bloemfontein.
  5. Den 22 november intågade kungen och trupperna i Narva.
  6. 1861 intågade han i huvudstaden, tills vidare som Mexikos obestridde härskare.
  7. Araberna intågade i området på 730-talet, men lyckades aldrig erövrade det.
  8. Senare efter slaget avsattes tsar Vasilij IV av bojarerna och Żółkiewski intågade i Moskva utan att möta större motstånd.
  9. I september 1868 återkom han, höjde jämte general Serrano och amiral Topete upprorsfanan i Cádiz och intågade i oktober i Madrid.
  10. Prins Leopold av Anhalt-Dessau vann en avgörande seger över sachsarna i slaget vid Kesselsdorf 15 december, och Fredrik II intågade i Dresden.
  11. Olaus Nicolai Dalenius nämns först som krigspräst i Hälsinge regemente som under Fleming intågade i Jämtland 1644 under vad som kallas Torstensons krig.
  12. Han invaderade Valakiet i syfte att återställa det valakiska vasallskapet, som förlorats till Ungern, men en stor serbisk armé intågade då i Bulgarien och hotade Sofia.
  13. När bondehären intågade i Stockholm valde von Höpken att tillsammans med Tessin och andra bland de mest hatade hattarna lämna huvudstaden för att sätta sig i säkerhet.
  14. Han blev 1862 befälhavare över expeditionskåren mot Mexiko, erövrade 1863 fästningen Puebla och intågade i juni samma år i huvudstaden Mexico City, där han tillsatte en ny regering.
  15. Då Napoleon vänt sig åt annat håll, fortsatte Blücher dock frammarchen, och ryckte den tvekande Karl zu Schwarzenberg med sig, och den 31 mars 1814 intågade den förbundna i Paris.
  16. Framryckningen återupptogs med maj månads ingång och rönte endast svagt motstånd: 12 maj besattes Kroonstad, 26-27 maj övergicks Vaal-floden, 31 maj erövrades Johannesburg, och 5 juni intågade lord Roberts i Pretoria.
  17. Efter att ha besatt Daguforten och Tianjin slog han i förening med fransmännen fienden i två strider samt intågade 13 oktober i Peking och ledde brännandet av Qingkejsarnas sommarpalats Yuanmingyuan, varefter freden avslöts.
  18. I mars eller juni 1078 intågade Nikeforos i Konstantinopel, där han kröntes av patriarken Kosmas I. Bistådd av sin general Alexios Komnenos, drev Nikeforos ut sina rivaler, men misslyckades fördriva turkarna från Mindre Asien.
  19. Den 27 april slog han fransmännen under Moreau i slaget vid Cassano, den 29 intågade han i Milano och upphävde Cisalpinska republiken och den 3 maj erövrade han Pavia samt slog sedan Moreau i upprepade strider och tog Turin.
  20. Planen var att förhandlingar skulle inledas i mars 1642, men de första diplomaterna anlände till Osnabrück och Münster sommaren 1643 och de franska sändebuden kom först i mars 1644 till Münster, samtidigt som den svenske förhandlaren Johan Oxenstierna intågade i Osnabrück.
  21. Cornelius Anckarstjerna drog sig till slut längre tillbaka ut mot Östersjön från finska viken, för att avvakta med strid tills han fått underrättelse om hur det skulle gå för Georg Johan Maidel, som genom landet intågade med en armé på 1 000 man mot Petersburg.
  22. Då de upproriska hotade Fès, beslöt fransmännen, som under föregående år stadgat sin ställning i Chauija-området, att " till i Fès boende européers undsättning" dit avsända en stark expedition under general Moinier, samtidigt med att general Toutée från Oran inryckte i Marocko över Mulujafloden och från detta håll understödde Moiniers framryckning till Fès, där denne intågade i maj.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-11

 • Susanna
  Grekisk variant av ett hebreiskt namn med betydelsen lilja.
 • Besläktade namn: Sanna, Sanny, Susanne, Susie, Sanne

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs intåga?

verb
aktiv
grundform att intåga
nutid intågar
dåtid intågade
supinum har|hade intågat
imperativ intåga
particip
presens intågande
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2