Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är absorbera en synonym till desorbera?

Hur används ordet inte så få?

   1. - Vi har inte så många kunder, men inte så få heller, säger han.
   1. Å andra sidan gör de inte så få mellanverken produktionsvillkoren tydliga: ständig verksamhet, stora format, assistenter, snabb avkastning till höga priser.
   1. Den är nu inget särskilt typiskt inslag i det här dubbelnumret som också innehåller en del halv- och helroligheter och inte så få texter som med varierande precision snittats från andra sammanhang, det är lite kollage över det hela.
   1. De inte så få samtida svenska poeter som skriver in sin dikt i den klassiska traditionen låter sig mycket grovt indelas i två kategorier med avseende på var de temperamentsmässigt tar spjärn, i den grekiska eller den romerska poesin.
   1. Att antalet förtroendevalda politiker per innevånare sedan länge minskat kraftigt (i motsats mot vad inte så få av dem som protesterar tror och nyliberala populister hävdar) bidrar också till att öka klyftan mellan valda och väljare.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Malkolm

Keltiskt namn som betyder Colms tjänare - Colm är en variant av Columbas, som var Skottlands apostel..

Morgan

Keltiskt namn med den sannolika betydelsen vit sjö..