/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till internationellt hjälpspråk

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet internationellt hjälpspråk?

  1. Det har uppkommit i en stabil social bas, fungerar redan i dagens värld som ett internationellt hjälpspråk om än i liten skala.
  2. Språket är ett internationellt hjälpspråk.
  3. Idiom neutral är ett internationellt hjälpspråk, skapat på 1890-talet.
  4. Esperanto är ett planspråk som konstruerats för att fungera som internationellt hjälpspråk.
  5. Av de förslag till internationellt hjälpspråk som framlagts är esperanto det mest spridda.
  6. Jespersen var en aktiv förespråkare för användningen av ett konstruerat internationellt hjälpspråk som esperanto.
  7. Latino sine flexione, " Latin utan böjning", internationellt hjälpspråk skapat av italienaren Giuseppe Peano, numera knappast använt.
  8. Lingua franca är numera en beteckning för ett internationellt hjälpspråk för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
  9. " Världsspråk " kan även användas som ett annat ord för internationellt hjälpspråk (till exempel esperanto, interlingua och volapük).
  10. Slovio är ett internationellt hjälpspråk konstruerat för att hjälpa talare av slaviska språk att tala med varandra.
  11. Occidental (senare även kallat Interlingue) är ett internationellt hjälpspråk, publicerat 1922 av estländske balttysken Edgar von Wahl.
  12. Interslaviska (Medžuslovjanski, med kyrilliska bokstäver Меджусловјански) är ett internationellt hjälpspråk som är baserat på de slaviska språken.
  13. Lingua Franca Nova (lfn, LFN) är ett planspråk som konstruerats för att fungera som internationellt hjälpspråk år 2002.
  14. I den östasiatiska kulturgemenskapen har den kinesiska skriften under lång tid även haft en funktion som internationellt hjälpspråk.
  15. är ett planspråk avsett som internationellt hjälpspråk, skapat av den tyske prästen Johann Martin Schleyer och offentliggjort 1879.
  16. Problemet skulle kunna lösas på ett globalekonomiskt fördelaktigt sätt genom användandet av ett lättlärt och lättanvänt konstruerat internationellt hjälpspråk.
  17. International Auxiliary Language Association (IALA) grundades 1924 i USA med målet att verka för spridningen av ett internationellt hjälpspråk.
  18. Denna kritik ligger bakom utvecklandet av flera av de f.d. rivaliserande förslagen till internationellt hjälpspråk, till exempel ido och interlingua.
  19. Han engagerade sig också för utökat internationellt samarbete och förespråkade bland annat införande av internationell rättskipning och ett internationellt hjälpspråk.
  20. Jespersen kände att det behövdes ett till internationellt hjälpspråk på grund av esperantos problem, och försökte genom novial lösa dessa problem.
  21. Hösten 1925, i Genève, kom Lidia för första gången i kontakt med Bahá ' írörelsens esperantoklubb som stödde utvecklingen av ett internationellt hjälpspråk.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-09

 • Roland
  Tyskt namn som består av betydelseelementen ära och land: ärans land eller landets ära.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2