Synonymer till intrig

Synonymer till intrig

Ur Synonymordboken

Vad betyder intrig?

Ur Ordboken

Var med och bygg upp synonymordboken

Är ledung en synonym till sjökrig?

Hur används ordet intrig?

 • Hur och var bör jag inte avslöja men Håkansson lyckas som den starka berättare hon är göra en osannolik intrig trovärdig på dess egna premisser.
 • Men av detta följde inte utan vidare att han också kunde gestalta levande människoöden eller skapa en intrig som höll ihop.
 • Jag älskar karaktärsdrivna serier som också har en intrig med höga insatser där saker dras till sin yttersta spets.
 • Men i en deckare som i första hand bärs av sin intrig hade förvecklingarna och vändpunkterna gärna fått vara fler.
 • Med lyhördhet för psykologiska detaljer, och för romangestalternas individuella karaktärsdrag, konstruerar författaren i romanens första hälft en välspunnen tät intrig och frammanar en nästan klaustrofobisk atmosfär på den lilla ön.
 • Episodernas tunna intrig och schablonmässighet blir snarast en förutsättning för denna pricksäkert formulerade djupdykning i fantasin.
 • Han har kommit i besittning av den ljusa inkalen och därmed blivit centrum i en intrig som har med hela universums överlevnad att göra.
 • Resultatet blev en komplicerad intrig där Stenbock mot slutet trodde sig korrespondera med sina vänner i Sverige.
 • Berättelsen har ingen tydlig intrig utan består av olika scener.
 • Ändå blir han offer för sin egen intrig när han huvudstupa flyr ur landet och lyckas lämna kvar några graverande skrivark om hur han ska klara sig ur knipan.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.