/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till ivra för

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet ivra för?

  1. von Rosén verkade sedan för bandyns utbredning i landet genom att ivra för spelet bland släkt och vänner i Stockholmssocieteten jämte Uppsalas studentkretsar.
  2. Detta samtidigt som arrangörerna säger sig ivra för miljö och hållbarhet.
  3. Att ivra för enspråkighet är alltså ingenting nytt.
  4. Zaki Badawi har gjort sig känd för att ivra för mer kontakter mellan företrädare för olika religioner.
  5. Han började ivra för en sträng kyrkotukt och höll med utsedda uppsyningsmän en noggrann uppsikt för församlingsbornas leverne.
  6. Snarare än att ivra för sin sak och riskera splittring valde han att avgå från sin post: ” Låt mig vara som Profeten Jona!
  7. Detta ledde till att socialdemokraterna slutade ivra för en sekularisering, och att Engberg ändrade sig och menade att en statlig kontroll var nödvändig tills vidare.
  8. I och med att SGU nu vände sig till all svensk ungdom försvann draget av oppositions-och reformrörelse inom godtemplarrörelsen (vilket naturligtvis inte hindrade enskilda SGU-medlemmar från att i egenskap av logemedlemmar ivra för reformer ändå).
  9. Han ivrade för skolväsendets främjande.
  10. Pettersson ivrade för församlingens sedlighet och nykterhet.
  11. Han grundade nya städer och ivrade för deras blomstring.
  12. Han ivrade för förbättringar av församlingslivet och skolväsendet i stiftet.
  13. Ursprungligen betecknades därmed i USA de, som ivrade för slaveriets avskaffande.
  14. Buus ivrade för en rationellt driven avel av de inhemska nötkreatursraserna.
  15. Han ivrade för mission, i första rummet samers och judars omvändelse.
  16. Serrano Súñer ivrade för att Spanien skulle ansluta sig till axelmakterna.
  17. Han skrev litteratur-och teaterkritik och ivrade för en förnorskning av scenkonsten.
  18. År 1849 återupptog Corbon sitt hantverk och ivrade för upprättandet av fackskolor.
  19. Adelcrantz ivrade för att Termpelman skulle bli professor och så småningom kom belöningen.
  20. Hasselrot ivrade för upprättandet av folkskolor på landet och översatte bland annat Marseljäsen.
  21. Sorabji ivrade för Skrjabin även under de år då dennes popularitet var som minst.
  22. Globocnik anslöt sig till en paramilitär organisation som ivrade för Kärntens tillhörighet till Österrike.
  23. Han ivrade för reformer inom den tyska sinnessjukvården, bland annat genom avskaffandet av tvångströjorna.
  24. Man ivrade för en icke-kommersiell kultur och ville släppa fram även icke-professionella musiker.
  25. Hallman var specialist på stadsplaner och ivrade för moderna och sunda idéer på detta område.
  26. Boulay de la Meurte ivrade för de lägre klassernas höjande och ett förbättrat allmänt undervisningsväsen.
  27. Han ivrade för folkbildningen inom Ovansjö socken och inom länet samt invaldes 1865 i Lantbruksakademien.
  28. Han ivrade för en gemensam slavisk aktion under Rysslands ledning, särskilt riktad mot Österrike-Ungern.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-11

 • Susanna
  Grekisk variant av ett hebreiskt namn med betydelsen lilja.
 • Besläktade namn: Sanna, Sanny, Susanne, Susie, Sanne

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2