Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är apkonst en synonym till pajasspel?

Hur används ordet jämka samman?

   1. Det gäller att kunna lyssna, jämka samman motstridiga viljor och våga hävda sina egna åsikter, anser Ingrid som beskriver sig som en person som har lätt att knyta sociala kontakter.
   1. De delegerar ansvar och försöker jämka samman åsikter.
   1. Arbetslivsinstitutet har på regeringens uppdrag fått den svåra uppgiften att försöka jämka samman arbetsgivarnas och arbetstagarnas önskemål.
   1. - Jag får försöka jämka samman parternas olika viljor.
   1. Arbetet att jämka samman partiernas ståndpunkter till ett gemensamt valmanifest inför valet 2006 ska i praktiken utföras av sex arbetsgrupper med var sitt ansvarsområde: finans- och tillväxtpolitik, utrikes- och säkerhetspolitik, sjukvård och omsorg, rättstrygghet, företagande samt utbildning och forskning.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Eivor

Norskt namn med oklar betydelse..

Majvor

Nybildat namn sammansatt av namnet Man och ett efterled utan klar betydelse..