/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till kapellpredikant

  1. komminist

Definition av kapellpredikant

  1. Präst som tjänstgör i kapell.
/1004363/HBSynonymerMobilMid

kapellpredikant är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet kapellpredikant?

  1. Prästen i ett kapellag kallades kapellpredikant eller kaplan.
  2. Frågan om anställande av en kapellpredikant väcktes 1856.
  3. Hotagens kapellpredikant besökte årligen byn och förrättade gudstjänster där.
  4. Från och med 1848 fick Jörn en egen kapellpredikant.
  5. Örtqvist var kapellpredikant i Nyskoga församling och riksdagsman i andra kammaren.
  6. 1892 kom han som kapellpredikant till Muonionalusta och 1895 till Korpilombolo.
  7. Simson höll provpredikan i Käringöns kyrka i mars 1849 och valdes därefter enhälligt till kapellpredikant.
  8. Thunblad blev kapellpredikant i Åmot 1871, komminister i Delsbo 1876 och kyrkoherde i Munsö 1883.
  9. 1875 blev Mörtsell ordinarie kapellpredikant i Malå och tillträdde sedan som kyrkoherde i Stensele församling 1884.
  10. Bergström blev teologie kandidat i Uppsala, prästvigdes 1902 och blev därefter kapellpredikant i Svartnäs 1904-10.
  11. Lindblad blev 1887 student i Lund, prästvigdes 1893, blev 1900 kapellpredikant på Käringön och 1918 kyrkoherde i Ljungby.
  12. Dennes företrädare i ämbetet hade titeln kapellpredikant och hette Elis Malmeström, sedermera biskop i Växjö och framstående Linné-forskare.
  13. Han blev hospitalspredikant i Gävle 1892, kapellpredikant i Sandarne 1896 och var komminister i Sankt Nicolai församling i Stockholm från 1910.
  14. Stenberg hade först olika förordnanden i mellersta Norrland men blev 1859 kapellpredikant och skollärare i Korpilombolo församling samt kyrkoherde i Jukkasjärvi församling 1864.
  15. Detta förslags avslogs av kungliga brevet den 6 februari 1857 men kort därefter ändrades beslutet och det bestämdes att Trehörningsjö skulle få en kapellpredikant.
  16. Han blev kapellpredikant i Åmot 1876 ; kyrkoherde i Arbrå församling 1882, kontraktsprost 1893, kyrkoherde i Segersta församling 1896 och innehade motsvarande befattning i Ovansjö församling 1905 – 1927.
  17. Han var kapellpredikant i Blåviks församling 1879 med tillträde 1880, komminister i Vreta klosters församling 1887 med tillträde 1887 samt kyrkoherde i Asby pastorat 1896 med tillträde 1898.
  18. Samerna i Offerdals sameby deltog tidigare i gudstjänster anordnade av kapellpredikanten i Hotagen.
  19. Den första kapellpredikanten i Trehörningsjö, Carl Gustaf Hammar, utnämndes med omedelbar verkan den 22 augusti 1864.
  20. Ritningarna till kyrkan togs fram av kapellpredikanten Magnus Selberg, som också tycks ha fungerat som byggmästare.
  21. Grängesbergs kyrka invigdes 1892 och kapellpredikanten, som skulle bo i Grängesberg, inträdde i tjänst den 1 juni 1892.
  22. Prästgården var påtänkt redan 1816 då Åke Åkesson i Gäddegöl skänkte 100 riksdaler såsom bidrag till boställe för kapellpredikanten.
  23. Som ung präst utsågs han till den förste kapellpredikanten i de nyinrättade församlingarna Norra och Södra Finnskoga i norra Värmland.
  24. Från 1877 och flera år framåt bodde i kapellet den ende stationerade kapellpredikanten, Andreas Fernholm (1840 – 1892), då ännu präst, men senare känd från svensk frikyrkohistoria.
  25. Anslag till köpet för bostället åt kapellpredikanten beviljades genom kungligt brev den 29 december 1860 och 1865 ansågs Trehörningsjö kapellförsamling som färdigbildad av landshövdingen i Västernorrlands län.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Magnus
  Latinskt namn som betyder den store.
 • Måns
  Svensk variant av det latinska namnet Magnus: den store.
 • Besläktade namn: Mogens

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs kapellpredikant?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en kapellpredikant kapellpredikanten kapellpredikanter kapellpredikanterna
genitiv en kapellpredikants kapellpredikantens kapellpredikanters kapellpredikanternas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt