Synonymer till kategorisk

Synonymer till kategorisk

Ur Synonymordboken

Vad betyder kategorisk?

Hur uttalas kategorisk?

  1. [-go:-]
Ur Ordboken

Hur används ordet kategorisk?

 • Det är en kategorisk formulering som riskerar att leda tankarna fel.
 • Men riktigt så kategorisk går det inte att vara.
 • Walker är nu en aning mer kategorisk i sin moralisering än de flesta ombudsmän för nyttan och effektiviteten är beredda att vara i dag.
 • Men Kerry var mer kraftfull och kategorisk än tidigare och mer detaljerad i beskrivningen av hur de kemiska vapnen sattes in mot de oppositionskontrollerade områdena.
 • Det är fullt möjligt att inte känna sympati med den turkiska vreden som inte grundas så mycket på omsorg om den franska yttrandefriheten som en kategorisk motvilja att erkänna möjligheten att deras förfäder kan ha begått folkmord.
 • Den är lika rik i sina många perspektiv som den kan tyckas kategorisk i sammanfattningen.
 • Av vår research bland kvinnliga företagsledare framgår till exempel att tidigare hårdnackade kvoteringsmotståndare börjat fundera över om det går att vara så kategorisk i frågan.
 • Samtidigt som Ohly med emfas betonar att samsyn ska råda inom oppositionen före valet så är han minst lika kategorisk i sitt avståndstagande från Afghanistaninsatsen.
 • Det innebär att man läser en dialog som är stolpigare och mer kategorisk än den man hör.
 • Debatten kring ekologiskt odlad mat blir lätt kategorisk och att mäta värdet av ekologisk produktion är inte enkelt.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord