Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är ambivalent ett motsatsord till ekvivalent?

Hur används ordet klar insikt?

   1. Tyvärr ledde den inte ända fram till en klar insikt utan EU stannade i ett mellanläge, där man kunde acceptera handel men endast om den begränsades.
   1. En orsak kan vara en klar insikt om livet som långrandigt och förödmjukande.
   1. Buffon ägde en klar insikt i flera av naturvetenskapens huvudfrågor, och med stort skarpsinne förstod han att ur det enskilda dra slutsatser om det allmänna.
   1. Av naturen var han kritiker och forskare, men genom omständigheternas tvång bragtes han in på skaldebanan och visade där, vad man med en klar insikt och en orubblig karaktär kan uträtta.
   1. År 1952 fick det moderna västerländska samhället kanske ännu klarare insikt i att luftföroreningar kan skada hälsan akut, då ca 4 000 Londonbor dog till följd av extrem smog från intensiv kokseldning.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Yvonne

Fransk form av det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig. Även femininum av det franska namnet Yves: idegran. .

Jeanette

Diminutiv av det franska namnet Jeanne (från det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig)..

Besläktade namn: Yvette