/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till klart uttalad

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet klart uttalad?

  1. Det här är oftast inte en klart uttalad fråga.
  2. Alla löften nonchalerades, missnöjet spred sig och det faktum att Bishop var klart uttalad socialist och knöt allt närmare band med Kuba gjorde också att omgivningen (i det här fallet USA) reagerade.
  3. Någon klart uttalad gräns mellan de båda huvudmännens ansvar för sådan verksamhet finns inte.
  4. Dels har det finländska energibolaget en klart uttalad strategi att växa i Norden.
  5. Denna politiskt sammansatta gruppering - som folket själva valt - har en klart uttalad åsikt i frågan, men böjer sig i sin feghet för en minoritet demonstranter som samlats utanför lokalen.
  6. Bolaget har en klart uttalad förvärvsstrategi inom en fragmenterad marknad och en balansräkning som gör detta möjligt.
  7. Autoliv har sedan flera år en klart uttalad strategi att förskjuta produktion och i viss mån även utveckling, mot låglöneländer.
  8. Tendensen var inget positivt omdöme men inte heller en klart uttalad kritik utan mer en smyganmärkning, en liten bock i hörnet, ett stick sagt med ett leende.
  9. David Oddsson är klart uttalad EU-motståndare.
  10. Den höga målsättningen – tillsammans mot guld – är klart uttalad.
  11. Publikationen har ofta en klart uttalad målgrupp och ett speciellt syfte.
  12. – Det finns en klart uttalad målsättning gällande att våra ungdomar är viktigast, säger Anders Andersson i utvecklingsgruppen.
  13. Trots detta gav han sig in i det offentliga livet med en klart uttalad kristlig bekännelse.
  14. Det fanns en klart uttalad rivalitet mellan honom och den EU-vänlige Donald Tusk, som var PO-premiärminister från 2007 till 2014.
  15. De har ju en klart uttalad strategi där de går bort från ” Big Pharma ” och mot en mer nischad del, vilket de också har gjort.
  16. De aktiva i rösträttsrörelsen kom ofta från arbetarrörelsen eller nykterhetsrörelsen, och trots att det inte fanns partier i dagens mening hade rörelsen en klart uttalad tyngdpunkt för liberala och socialistiska idéer.
  17. Annie Lööf som under hela sin politiska karriär drivit en klart uttalad borgerlig politik och som ofta anklagats för nyliberalism har genom vinterns regeringsuppgörelse blivit det stödhjul för Stefan Löfven som hon tidigare lovade att hon aldrig skulle bli.
  18. I enlighet med en särskild förståelse för " sola scriptura", menar även en del kritiker att eftersom doktrinen om treenigheten inte är klart uttalad i Bibeln, kan den inte heller vara nödvändning för frälsning.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt