/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

klimatanpassa är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet klimatanpassa?

  1. Vi behöver klimatanpassa dagvattenhanteringen, säger han.
  2. Målet är att klimatanpassa hela skolmatsedeln.
  3. Här jobbar en arbetsgrupp aktivt med att klimatanpassa versamheten.
  4. Vi måste ju klimatanpassa även byggandet av bostäder och kontor.
  5. Nu måste staten ta ett större ansvar för att klimatanpassa Sverige.
  6. Norrköpings hyresbostäder är först ut i landet med att klimatanpassa sina fastigheter.
  7. Sträckan är ett av projekten i arbetet med att klimatanpassa Sveriges väg-och järnvägsnät.
  8. På längre sikt måste man börja klimatanpassa åar och bäckar, menar Lars-Olof Ramnelid.
  9. Genom att bara klimatanpassa förklädena så vill man minska deras koldioxidutsläpp från 280 till 25 ton.
  10. Vi vill ju undvika kostnader och samtidigt klimatanpassa produkten, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.
  11. Sveaskog måste klimatanpassa skogen och genomföra åtgärder för en ökad biologisk mångfald, säger Sveaskogs vd Per Matses.
  12. — Det skulle kunna vara en bra stimulans att klimatanpassa bostäder, elektrifiera vägar och göra gröna investeringar nu.
  13. Men vad det kommer att kosta att klimatanpassa en ny stadsdel är för tidigt att säga menar kommunen.
  14. Ridanläggningar pekas inte ut som särskilt klimatovänliga, men i Umeå ryttarförening jobbar man ändå aktivt med att klimatanpassa verksamheten.
  15. Mötet hölls i Trelleborg och just där finns fastighetsägaren Bengt Nilsson som ligger långt framme med att klimatanpassa sitt hus.
  16. Per Tryding menar också att beskedet att Sydvästlänken skjuts upp igen kommer mitt i ett skede när många företag vill klimatanpassa.
  17. För tio år sedan antog Norrköpings kommun en plan för hur man skulle jobba för att klimatanpassa energipolitiken fram till år 2030.
  18. – Kommunerna spelar en viktig roll för att klimatanpassa Sverige eftersom de ansvarar för att implementera klimatanpassningsarbetet och för att genomföra konkreta åtgärder.
  19. Men hur ska transportmedel på glesbygd klimatanpassas?
  20. Och snart ska övriga sjukhus i Stockholms län också klimatanpassas.
  21. Hela samhället måste klimatanpassas och alla måste ta detta på allvar.
  22. Också för kommunerna väntar en hög nota när områden ska klimatanpassas.
  23. Men vem i Sverige har det yttersta ansvaret för att Sverige klimatanpassas?
  24. Stadsdelen Augustenborg i Malmö lyfts ofta fram som exempel på hur våra städer behöver klimatanpassas.
  25. Den föreslagna delegationen som ska utreda hur området kan klimatanpassas och åtgärder i marken skulle bidra till att skänka de boende trygghet.
  26. Målet är att ringa in vilka som är de största utmaningarna då det svenska jordbruket ska klimatanpassas, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.
  27. En fjärdedel av svenskarnas klimatpåverkan kan härledas till maten vi äter och som en del i den pågående Hållbarhetsveckan klimatanpassas skolans och omsorgens meny i Piteå kommun i högre grad.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs klimatanpassa?

verb
aktiv passiv
grundform att klimatanpassa att klimatanpassas
nutid klimatanpassar klimatanpassas
dåtid klimatanpassade klimatanpassades
supinum har|hade klimatanpassat har|hade klimatanpassats
imperativ klimatanpassa
particip
presens klimatanpassande
perfekt en klimatanpassad
ett klimatanpassat
den|det|de klimatanpassade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-06-29

 • Peter
  Svensk form av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Petra
  Femininform av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Besläktade namn: Peder, Pedro, Petri, Petrus, Pierre, Pieter, Piotr, Petter

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2