/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder konduktivitet?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till konduktivitet

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet konduktivitet?

  1. Ett materials ledningsförmåga kallas konduktivitet.
  2. Mätinstrumentet mäter konduktivitet, temperatur och djup.
  3. Elektrisk konduktivitet (även elektrisk ledningsförmåga, specifik konduktivitet, specifik ledningsförmåga eller enbart konduktivitet) är ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning och är multiplikativ invers till resistivitet.
  4. Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta.
  5. På så sätt kan filtrets hydrauliska konduktivitet bibehållas.
  6. Se konduktivitet för mer information om elektrisk ledningsförmåga i material.
  7. Ett antal olika detektorer bestämmer konduktivitet, pH, mineralförekomst och vattenförekomst.
  8. Elektrisk konduktivitet är kanske den materialegenskap som har största värdeomfång.
  9. Många uppfattar det ensamma ordet konduktivitet som enbart elektrisk ledningsförmåga.
  10. Det har även föreslagits att spillning från boskap kan öka markens konduktivitet.
  11. Skillnaden i konduktivitet mellan metaller och isolatorer är mer än femton tiopotenser.
  12. Elektrisk konduktivitet mäts i A/(V·m) medan värmekonduktivitet mäts i W/(m·K).
  13. Det sänker malmens smältpunkt och i kombination med kryolit så höjer den smältans konduktivitet.
  14. I dessa situationer finns alltid några elektroner i ledningsbandet, och materialet har hög ledningsförmåga (konduktivitet).
  15. Bandgapet ger en förklaring av elektriska egenskaper som låg konduktivitet och optiska egenskaper som transparens.
  16. Vid -153 °C sker en förändring av struktur, konduktivitet och magnetism som kallas Verwey-övergång.
  17. Resistivitet brukar betecknas med den grekiska bokstaven ρ (rho) och är multiplikativ invers till konduktivitet.
  18. Värmeledningsförmåga (även termisk konduktivitet, värmekonduktivitet eller specifik värmeledningsförmåga) är egenskapen hos ett material att leda värme.
  19. Den baseras nästan uteslutande på konduktivitet, eftersom elektrolytisk ledningsförmåga är en egenskap som delas av alla joner.
  20. Korngränserna hämmar ofta den elektriska och den termiska konduktiviteten.
  21. Kaliumvätefluorid understödjer elektrolysen genom att kraftigt öka konduktiviteten i lösningen.
  22. Saknas drivkraft, sker ingen transport hur stor konduktiviteten än är.
  23. Ljus exciterar elektroner till ledningsbandet och konduktiviteten tilltar med ökande ljusintensitet.
  24. Elektroniska termometrar bygger oftast på att ledningsförmågan (konduktiviteten) hos metaller ändras vid ändrad temperatur.
  25. Resistansen beror av kroppens geometri (stavens längd och tvärsnittsarea), medan konduktiviteten är en ren materialegenskap.
  26. Likaledes kan kollisioner mellan partiklar göra att konduktiviteten avtar så att magnetfältet kan diffundera (glida) genom plasmat.
  27. Under sommartorka och när tjäle råder i marken vintertid är konduktiviteten låg och stängslet fungerar alltså sämre.
  28. I praktiken innebär detta att konduktiviteten ska vara god och att magnetfältet inte får ändra sig mycket under en tid motsvarande en gyroperiod eller över ett avstånd motsvarande en gyroradie.
  29. Fosfater bör inte ha högre koncentration än 0,03 mg/dm³ och konduktiviteten bör inte överstiga 100 µS/cm, fast högre värden, kring 120 µS/cm kan vara naturligt i områden med mycket kalksten.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt