/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Definition av konkurrensreglering

    1. Bestämmelser för hur tävlan om marknaden får se ut.
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet konkurrensreglering?

    1. Den 26 oktober 2009 antog ministerrådet två av de tre rättsakterna som utgör telekompaketet nämligen " Medborgarnas rättigheter" (om konsumentskyddsfrågor m.m.) och förordningen om BEREC, som innebär att en ny myndighet på EU-nivå skapas med den huvudsakliga uppgiften att bidra till att den särskilda konkurrensregleringen för sektorn tillämpas enhetligt inom EU.

Dagens namnsdag 2022-08-13

  • Kaj
    Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt