/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till konstituera sig

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är fermt en synonym till raskt?

Hur används ordet konstituera sig?

  1. Huvudspåret i romanen handlar om att konstituera sig själv, om att "bli" kvinna.
  2. Detta förutsätter att organisationen ges möjlighet att konstituera sig som en demokratisk förening vid ett gemensamt möte med representanter från alla förtroenderåd.
  3. På ett generalkapitel i Wien 1883 kunde orden åter konstituera sig.
  4. De närvarande beslöt enhälligt att konstituera sig som en kommunalförening, och därmed var Karl Johans församlings kommunalförening bildad.
  5. Det borde nås genom skattevägran och genom att de irländska parlamentsledamöterna lämnade det brittiska parlamentet för att konstituera sig som Irlands parlament.
  6. Samtidigt konstituerade sig den fascistiska Lapporörelsen.
  7. Frihandelspartiet konstituerade sig 1889 under namnet Andra kammarens center.
  8. Radan konstituerade sig under oktober och kom genast i konflikt med revotionsregeringen i Petrograd.
  9. År 1889 konstituerade sig Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, och dess agitatorer hotade att med våld förverkliga sina åsikter.
  10. Tribunalen konstituerade sig i november 1966 och hade två sammankomster under 1967, en i Stockholm och en i Roskilde, Danmark.
  11. Den 17 november 1866 konstituerade sig undertecknarna av denna förklaring som en särskild fraktion och kallade sig die nationale partei (nationalpartiet).
  12. SHA:s historia sträcker sig tillbaka till den 27 november 1968 då några personer från Köpmannaförbundet konstituerade sig under firma Köpmännens Erkända Arbetslöshetskassa.
  13. Hans levande forskningsnit samlade omkring honom en skara vetgiriga unga män, vilka i maj 1786 konstituerade sig till en historisk förening kallad Historiska Sällskapet.
  14. Medan folkmassorna den 10 augusti 1792 stormade Tuilerierna bemäktigade sig åtskilliga av upprorets ledare stadshuset (Hôtel de Ville) och konstituerade sig där som styrelse.
  15. Key författade det första partiprogrammet och partiet antog det namn, Lantmannapartiet, som egentligen torde ha myntats av deras motståndare redan innan partiet formellt konstituerade sig.
  16. Under den hårdnande tullstriden återförenades Center-högern med Nya centern till den löst sammansatta gruppen Andra kammarens frihandelsparti, som 1889 konstituerade sig som Andra kammarens center.
  17. Under den hårdnande tullstriden återförenades Nya centern 1887 med Center-högern till den löst sammansatta gruppen Andra kammarens frihandelsparti, som 1889 konstituerade sig som Andra kammarens center.
  18. Sällskapet för bildande av småbarnsskolor i Göteborg konstituerade sig den 26 juli 1839 och började sin verksamhet med inrättandet av en småbarnsskola, som öppnade den 4 oktober samma år i en hyrd lokal, som kunde rymma 60 barn.
  19. I samråd med direktören Robert Dahlander, civilingenjören Sven Lübeck, direktören Carl Meurling och professorn Johan Gustaf Richert utarbetades förslag till bildande av en förening, som under namn av Svenska pansarbåtsföreningen konstituerade sig den 26 januari och samma dag utfärdade sitt av 38 personer undertecknade upprop.
  20. Missionsförsamlingen (eller föreningen, som den då kallades) bildades den 16 november 1884 av medlemmar, som till dess tillhört Evangeliska Missionsföreningen (Betlehemskyrkan) och övriga som på grund av avståndet från sin förra tillhörighet nu konstituerade sig som en egen fristående församling, med från början 69 medlemmar.
  21. 1920-21 var han ministerpresident och inrikesminister i en expeditionsministär, vars huvudsakliga uppgift att befästa statens auktoritet framför allt gentemot den yttersta vänstern, som senare konstituerade sig som det tjeckoslovakiska kommunistiska partiet, och behöll inrikesministerposten i den följande av Edvard Beneš ledda parlamentariska regeringen.
  22. Katalanska samväldet stadfästes av Spaniens regering den 24 mars 2014 och konstituerades sig den 6 april, med Prat de la Riba som president (ordförande).
/1004363/HBSynonymerMobilBot
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2