/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop
MATCHAD: adn-00000000000c3c9f
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är spillet en synonym till återstod?

Hur används ordet konstruktiv kritik?

  1. Alla konstruktiv kritik mottages tacksamt.
  2. – Men ett gäng vuxna gav ganska konstig, icke konstruktiv, kritik.
  3. Läkaren har också svårt att ta till sig konstruktiv kritik, enligt anmälan.
  4. De raderade jag ganska snabbt för det var ingen konstruktiv kritik alls.
  5. Om jag får konstruktiv kritik bemöter jag naturligtvis den, säger landshövdingen Peter Egardt.
  6. Laws skriver att han skickade ett brev med konstruktiv kritik, men möttes av kompakt tystnad.
  7. Efter de oanmälda besöken kommer utvecklingslärarna att utvärdera lärarnas arbete och ge dem konstruktiv kritik.
  8. Google uppger att initiativet kom till efter ” konstruktiv kritik ” från mediechefer på en konferens förra året.
  9. Det för att det ska bli lättare för personalen att kunna öppna sig och ge konstruktiv kritik.
  10. Till exempel så är konstruktiv kritik, syftet med animeringsstudion Pixars dagliga så kallade " shredding" möten.
  11. Till exempel så är konstruktiv kritik syftet med animeringsstudion Pixar ' s dagliga så kallade" shredding " möten.
  12. På Migrationsverkets mottagningsenhet i Falkenberg, som har huvudansvaret för asylboendet, ser man Veronica Lindströms JO-anmälan som konstruktiv kritik.
  13. Stephanie Bruksgård säger att man behöver veta varför personal slutar eftersom landstinget behöver konstruktiv kritik för att bli bättre.
  14. – Jag kommer fortsätta som tidigare och lyfta viktiga frågor men också ta till mig konstruktiv kritik och försöka förbättra kanalen, säger Viktoria.
  15. Hon sa, " det finns konstruktiv kritik, det finns professionell kritik, och sen finns det de som bara är elaka.
  16. – Det är precis sådana synpunkter, sådan konstruktiv kritik, som man kan ta i ett projekt annars skulle vi inte kunna utveckla det vidare.
  17. I nuläget är det svårt att definiera partiets policy, som framförallt har fastnat för pragmatisk och konstruktiv kritik av regeringen.
  18. Han har inte kritiserat mig personligen alls för det här och jag har eftersökt konstruktiv kritik men inte fått någon tillbaka, säger Jonas Millard.
  19. -Men vårt utrymme för att backa ett sådant beslut, komma med invändningar eller konstruktiv kritik, är ganska litet när G20-gruppen har bestämt sig.
  20. Där formulerade Hundertwasser sin konstruktiva kritik av den förhärskande funktionalismen inom arkitekturen och dess avsaknad av konstnärlighet.
  21. Nu bekräftar Stina Wirsén själv i ett mejl till Kulturnyheterna att hon tagit till sig av den konstruktiva kritik som förts fram i debatten.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-05-26

 • Vilhelmina
  Latinsk femininform av det forntyska namnet Vilhelm som betyder vilja och hjälm: skyddande vilja.
 • Vilma
  Kortform av Vilhemina som kommer från det forntyska namnet Vilhelm: vilja, hjälm, skyddande vilja.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2