Vad betyder kreti och pleti?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är rådvill en synonym till tveksam?

Hur används ordet kreti och pleti?

   1. Givetvis dög det inte att låta kreti och pleti uppta all matlagningstid på här viset.
   1. Det var istället medborgarnas önskan om ökat inflytande och rätt även för kreti och pleti att välja skola och omsorgsform.
   1. Ett minst lika starkt skäl för Tiger Woods val är att kreti och pleti inte har tillträde till den exklusiva banan och att han därför lär bli förskonad hånfulla kommentarer från de inbjudna åskådarna.
   1. Det misstänkte att innehållet var förgripligt och eftersom det kunde läsas av kreti och pleti också farligt.
   1. När kreti och pleti gör sådant kallas det förfalskning och leder till fängelsestraff.

Historik för kreti och pleti

 • kreti och pleti, folk utan börd, bildning eller samhällsställning, egentligen hebr. o. benämning på konung Davids livvakt (2 Sam. 8: 18, 1 Kon. 1: 38 m. fl.), med för övrigt något oviss betyd.; kreti betecknar emellertid en filisteisk stam. o. sannolikt har pleti ursprungligen haft en liknande innebörd. — I äldre nysvenska stundom i samma betydelse: herr omnes, efter medellågtyska her omnes o. nyhögtyska herr omnes, till latin omnes, alla.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Bengt

Svensk variant av det latinska namnet Benedictus som betyder den välsignade..

Besläktade namn: Benedikt, Bengta, Benita, Bent, Pentti